C# & lua

Moderator: Telldus

Post Reply
senilpon
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

C# & lua

Post by senilpon » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Har scriptat lite med onDeviceStateChanged i lua. Vilket fungerar bra när switchar on & off. Anledningen till scriptet är att jag vill ha ett interface i form av ett C# som uppdaterar sig när man släcker/tänder en device. Men tar man lättast hand om onDeviceStateChanged meddelandet i C# då den skall skicka med en del information.

Post Reply