Cumulus väderdata på Nexahome websida

Moderators: hekj, Telldus

Post Reply
Lasse-Hifi
Posts: 34
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Sollentuna

Cumulus väderdata på Nexahome websida

Post by Lasse-Hifi » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jag tänkte dela med mig av ett tips för er som kör Cumulus väderstationsprogram på samma server/dator som NexaHome. Jag har länge kört dessa båda program med separata hemsidor dvs. en sida för att kontrollera lampor via NexaHome och en sida för att se väderdata från Cumulus.

Jag ville ha dessa två på samma websida och på NexaHomes webserver. Cumulus har ett system med "webtags" där vissa parametrar parsas (byts ut) mot aktuella väderdata. Detta går inte direkt i en sida för NexaHome men fungerar utmärkt med taggen "dynamic". Gör så här:

1. Skapa en fil med de väderdata (webtags) du vill ha med i hemsida. Tex kan innehållet vara följande:

Code: Select all

<li>Temp tak: <#temp> <#tempunit> (<#temptrend> <#tempunit>)</li>
<li>Regn idag: <#rfall> <#rainunit></li>
2. Låt Cumulus hantera denna fil och lägga in aktuella väderdata. Hur exakt detta görs hänvisar jag till Cumulus manual och forum.
3. Lägg in textfilen som skapas i punkt 2) i en dynamisk tag i den HTML-sida du vill ha in den på under NexaHome webserver:

Code: Select all

<!-- dynamic="cumulusdata" url="file:///C:/Program Files (x86)/NexaHome/webserver/dittfilnamn.txt" -->
4. Lägg in data där du vill ha den i HTML-sidan:

Code: Select all

#DYNAMIC#cumulusdata#
5. Klart! Resultatet kan bli ungefär enligt nedanstående där jag har väderdata överst och NexaHome-lampkontroller underst:

Image

Post Reply