QT + telldus-core på Windows 7

Moderator: Telldus

Post Reply
jenskrt
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

QT + telldus-core på Windows 7

Post by jenskrt » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jeg prøver å lage en liten applikasjon ved hjelp av QT og tellstick. Jeg får feil når jeg inkluderer telldus-core.h og jeg ser ikke hvorfor.

Fra .Pro filen

Code: Select all

QT    += core gui
TARGET = ControlServer
TEMPLATE = app
SOURCES += main.cpp\
    mainwindow.cpp
HEADERS += mainwindow.h \
  telldus-core.h
FORMS  += mainwindow.ui
LIBS += -L"C:/Program Files (x86)/Telldus/Development/i386/" -lTelldusCore
INCLUDEPATH += "C:/Program Files (x86)/Telldus/Development"
Programmet kompillerer helt fint, men så fort jeg inkluderer telldus-core.h i mainwindow.h så får jeg 78 like warings som alle sier:

c:\Program Files (x86)\Telldus\Development\telldus-core.h:40: error: C3861: 'visibility': identifier not found
c:\Program Files (x86)\Telldus\Development\telldus-core.h:40: error: C2448: '__attribute__' : function-style initializer appears to be a function definition

Er det noen som har noe erfaring med å bruke QT og tellstick sammen og kan hjelpe?

micke.prag
Site Admin
Posts: 2242
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Lund
Contact:

Re: QT + telldus-core på Windows 7

Post by micke.prag » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

TelldusCenter använder själv Qt. Vad använder du för kompilator? Headerfilen är skriven för Visual C++.
Micke Prag
Software
Telldus Technologies

jenskrt
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: QT + telldus-core på Windows 7

Post by jenskrt » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Ser ut som om jeg brukte feil kompillator ja :) Var MSVC2010 som standard. Jeg endret til MinGW og får kompillert.
Nå får jeg undefined reference to "tdXXXXX" for alle kall mot deres API. Noen anelse om hva som kan være grunnen?

micke.prag
Site Admin
Posts: 2242
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Lund
Contact:

Re: QT + telldus-core på Windows 7

Post by micke.prag » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Då har du inte med biblioteket vid länkningen.
Micke Prag
Software
Telldus Technologies

hobb
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: QT + telldus-core på Windows 7

Post by hobb » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hittade du en lösning?

Jag har samma problem:
qtquick2applicationviewer.cpp:52: error: undefined reference to `tdInit'

ur .pro:
win32: LIBS += -L$$PWD/ -lTelldusCore

INCLUDEPATH += $$PWD/
DEPENDPATH += $$PWD/

win32: PRE_TARGETDEPS += $$PWD/TelldusCore.lib

Jag använder MinGW 4.7 32bit.

hobb
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: QT + telldus-core på Windows 7

Post by hobb » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Har Telldus lagt ner verksamheten eller?

Min gissning är att det helt enkelt inte finns något API som går att länka med MinGW toolchainen(?) Existerande .lib-filer är producerade för Visual Studio kompilatorn. Är det nån som kan bekräfta detta? (är det nån över huvud taget som länkar statiskt mot tellduscore.lib API:et?)

micke.prag
Site Admin
Posts: 2242
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Lund
Contact:

Re: QT + telldus-core på Windows 7

Post by micke.prag » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Som jag skrev ovan tyder "undefined reference to `tdInit'" att biblioteket inte hittas vid länkningen. Se över detta.

TelldusCore.lib är för VisualStudio, ja. Det behövs med andra ord inte till gcc (och därmed MinGW).

Påståendet att vi lagt ner verksamheten vet jag inte vad du antyder på?
Micke Prag
Software
Telldus Technologies

Post Reply