Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Moderators: hekj, Telldus

Post Reply
SvenF
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Post by SvenF » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

För några dagar sedan laddade jag ned applikationen. Är otroligt imponerad av detta, speciellt som det är ett ’hobby-projekt’.
Det verkar, till skillnad från TellSticks egen, innehålla de funktioner jag letar efter. Det Grafiskt användargränssnitt är väldigt trevligt och i huvudsak lättförståeligt.

Men det är några detaljer jag inte förstår. Synchronize-funktionen. Vad är detta och vad är den tänkt att användas till?

Det jag letar efter är en funktion för att komma i fas efter ett strömavbrott. Datorn som styr det hela går på UPS, så den klarar sig. Men alla ’device’ glömmer att de varit till före strömavbrottet. Hoppades att kunna använda Synchronize-funktionen för att lösa detta. Exempelvis genom att köra ett Dumy-device en gång i halvtimmen och då synka alla device. Men jag får inte till det hela.

Beror kanske på att Synchronize-funktionen är avsedd för något helt annat!!
Vore ytterst tacksam om någon vill reda ut dessa begrepp för mig!!

Stort tack för en trevlig progrmvara,
//
Sven

hekj
Posts: 992
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Stockholm
Contact:

Re: Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Post by hekj » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

SvenF wrote:För några dagar sedan laddade jag ned applikationen. Är otroligt imponerad av detta, speciellt som det är ett ’hobby-projekt’.
Det verkar, till skillnad från TellSticks egen, innehålla de funktioner jag letar efter. Det Grafiskt användargränssnitt är väldigt trevligt och i huvudsak lättförståeligt.

Men det är några detaljer jag inte förstår. Synchronize-funktionen. Vad är detta och vad är den tänkt att användas till?

Det jag letar efter är en funktion för att komma i fas efter ett strömavbrott. Datorn som styr det hela går på UPS, så den klarar sig. Men alla ’device’ glömmer att de varit till före strömavbrottet. Hoppades att kunna använda Synchronize-funktionen för att lösa detta. Exempelvis genom att köra ett Dumy-device en gång i halvtimmen och då synka alla device. Men jag får inte till det hela.

Beror kanske på att Synchronize-funktionen är avsedd för något helt annat!!
:-)

Dom device som man har markerat som 'Synchronize' ställer in sig på rätt status (on/off) enligt schema vid programstart. Knappen "Synchronize all" sänder ut kommandon på nytt enligt aktuell status för enheter som är flaggade som 'All' då man klickar...

För att sända ut kommandon enligt aktuell status var 30:e minut så ska du skapa filen start.bsh om du inte redan har en sådan samt skriva in följande rad:

start.bsh

Code: Select all

startTimer("sync", 30 * 60); // 30 minutes
Skapa filen sync.bsh med följande innehåll:

sync.bsh

Code: Select all

timer = "sync";
String[] devices = { "1", "2", "3", "4", "5" }; // device id
for (int ndx = 0; ndx < devices.length; ndx++) {
  device = devices[ndx];
  if (deviceIsOn(device)) {
   deviceOn(device);
  } else {
   deviceOff(device);
  }
}
startTimer(timer, 30 * 60); // 30 minutes
Lägg in dom device du vill synka efter strömavbrott i ovanstående kod.

SvenF
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Post by SvenF » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Tack Henrik för ditt snabba svar,

Då är jag med på vad 'Synchronize' är.

Men sen är det ju så att jag är av den mossiga stammen som skruvat assembler, Pascal o liknande. Så någon fena på Java Script är man ju inte, har aldrig sett sådana förut!!

Men om jag förstått det hela rätt så lägger man in Scripten i samma kattalog som NexaHome.xml.

Tog dina Script rakt av, ändrade bara till aktuella device. Då fick jag följande felmeddelande

2012-12-11 00:42:42 Up and running...
2012-12-11 00:42:42 There was an error in evaluating the script (start.bsh): Sourced file: start.bsh Token Parsing Error: Lexical error at line 1, column 2. Encountered: "\\" (92), after : "": <at unknown location>

Vad är det jag inte förstått??
//
Sven

hekj
Posts: 992
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Stockholm
Contact:

Re: Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Post by hekj » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

SvenF wrote:Tog dina Script rakt av, ändrade bara till aktuella device. Då fick jag följande felmeddelande

2012-12-11 00:42:42 Up and running...
2012-12-11 00:42:42 There was an error in evaluating the script (start.bsh): Sourced file: start.bsh Token Parsing Error: Lexical error at line 1, column 2. Encountered: "\\" (92), after : "": <at unknown location>

Vad är det jag inte förstått?
Har du lagt in ':' och '\' tecken istället för ';' och '/' ?

Bean Shell, dvs bsh filer innehåller Java kod vars variabler man inte alltid behöver definiera innan dom används.

SvenF
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Post by SvenF » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Det såg rätt ut, men jag gjorde en ny fil och då fungerade det!!

Kan ha kommit in något konstigt tecken när jag skrev den i nattens timma!! Eller så har jag kanske sparat den i .rtf-format!!

Nu verkar det ju fungera! Har kortat tiden till 3 minuter och testat. Så här ser loggen ut:

2012-12-11 13:15:21 java.home (C:\Program Files\Java\jre6)
2012-12-11 13:15:21 Starting event processing...
2012-12-11 13:15:21 Up and running...
2012-12-11 13:15:21 Script executed (start.bsh), result: [[echo, startar timer], [timer, sync:180]]
2012-12-11 13:15:21 Starting web server: nexahome
2012-12-11 13:15:25 java version "1.6.0_33"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_33-b03)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 20.8-b03, mixed mode, sharing)
2012-12-11 13:18:21 Script executed (sync.bsh), result: [[device, Vardagsrum 1, Off], [device, Vardagsrum 2, Off], [device, Hallen, Off], [device, K&#246;k, Off], [device, Arbetsrum, Off], [device, &#214;vre hallen, Off], [echo, Synkat ], [timer, sync:180]]
2012-12-11 13:18:22 :OFF 1(2): Turning off device: 1 Vardagsrum 1 - ok
2012-12-11 13:18:23 :OFF 2(2): Turning off device: 1 Vardagsrum 1 - ok
2012-12-11 13:18:23 :OFF 1(2): Turning off device: 3 Vardagsrum 2 - ok
2012-12-11 13:18:24 :OFF 2(2): Turning off device: 3 Vardagsrum 2 - ok
2012-12-11 13:18:25 :OFF 1(2): Turning off device: 4 Hallen - ok
2012-12-11 13:18:25 :OFF 2(2): Turning off device: 4 Hallen - ok
2012-12-11 13:18:26 :OFF 1(2): Turning off device: 7 Arbetsrum - ok
2012-12-11 13:18:27 :OFF 2(2): Turning off device: 7 Arbetsrum - ok
2012-12-11 13:21:27 Script executed (sync.bsh), result: [[device, Vardagsrum 1, Off], [device, Vardagsrum 2, Off], [device, Hallen, Off], [device, K&#246;k, Off], [device, Arbetsrum, Off], [device, &#214;vre hallen, Off], [echo, Synkat ], [timer, sync:180]]
2012-12-11 13:21:28 :OFF 1(2): Turning off device: 1 Vardagsrum 1 - ok
2012-12-11 13:21:29 :OFF 2(2): Turning off device: 1 Vardagsrum 1 - ok
2012-12-11 13:21:29 :OFF 1(2): Turning off device: 3 Vardagsrum 2 - ok
2012-12-11 13:21:30 :OFF 2(2): Turning off device: 3 Vardagsrum 2 - ok
2012-12-11 13:21:31 :OFF 1(2): Turning off device: 4 Hallen - ok
2012-12-11 13:21:31 :OFF 2(2): Turning off device: 4 Hallen - ok
2012-12-11 13:21:32 :OFF 1(2): Turning off device: 7 Arbetsrum - ok
2012-12-11 13:21:33 :ON 1(2): Turning on device: 1 Vardagsrum 1 - ok
2012-12-11 13:21:34 :OFF 2(2): Turning off device: 7 Arbetsrum - ok
2012-12-11 13:21:34 :ON 2(2): Turning on device: 1 Vardagsrum 1 - ok
2012-12-11 13:24:34 Script executed (sync.bsh), result: [[device, Vardagsrum 1, On], [device, Vardagsrum 2, Off], [device, Hallen, Off], [device, K&#246;k, Off], [device, Arbetsrum, Off], [device, &#214;vre hallen, Off], [echo, Synkat ], [timer, sync:180]]
2012-12-11 13:24:35 :ON 1(2): Turning on device: 1 Vardagsrum 1 - ok
2012-12-11 13:24:36 :ON 2(2): Turning on device: 1 Vardagsrum 1 - ok
2012-12-11 13:24:36 :OFF 1(2): Turning off device: 3 Vardagsrum 2 - ok
2012-12-11 13:24:37 :OFF 2(2): Turning off device: 3 Vardagsrum 2 - ok
2012-12-11 13:24:38 :OFF 1(2): Turning off device: 4 Hallen - ok
2012-12-11 13:24:38 :OFF 2(2): Turning off device: 4 Hallen - ok
2012-12-11 13:24:39 :OFF 1(2): Turning off device: 7 Arbetsrum - ok
2012-12-11 13:24:40 :OFF 2(2): Turning off device: 7 Arbetsrum – okÄr väldigt tacksam för din hjälp!! Det kommer ett bidrag till Kaffe och Jolt Cola
//
Sven

dana
Posts: 7
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Post by dana » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej!
Tack för ett för min del mycket bra script som löste en del av mina problem efter ett strömavbrott mm.

Men det skapade ett nytt problem för mig när jag manuellt från ex. fjärrkontroll tänder lampor som enligt schemat ska vara släckta.
De lamporna släcks ju när scriptet körs var 30:e minut.

En lösning är kanske om jag kunde styra så att scriptet bara körs vid vissa klockslag och vissa veckodagar.

Jag är ingen fena på Java, så jag tar tacksamt emot tips.
Med vänlig hälsning
Dan

hekj
Posts: 992
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Stockholm
Contact:

Re: Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Post by hekj » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

dana wrote:Tack för ett för min del mycket bra script som löste en del av mina problem efter ett strömavbrott mm.

Men det skapade ett nytt problem för mig när jag manuellt från ex. fjärrkontroll tänder lampor som enligt schemat ska vara släckta.
De lamporna släcks ju när scriptet körs var 30:e minut.

En lösning är kanske om jag kunde styra så att scriptet bara körs vid vissa klockslag och vissa veckodagar.

Jag är ingen fena på Java, så jag tar tacksamt emot tips.
Har du också avbrottsfri el på din dator med NexaHome?

jessicasmith
Posts: 1
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Post by jessicasmith » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Det såg rätt ut, men jag gjorde en ny fil och då fungerade det!!

Kan ha kommit in något konstigt tecken när jag skrev den i nattens timma!! Eller så har jag kanske sparat den i .rtf-format!!

Nu verkar det ju fungera! Har kortat tiden till 3 minuter och testat. Så här ser loggen ut:

It seems informative

please in English???
jessica

eleson
Posts: 10
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Post by eleson » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

The file did look alright, but I created a new one anyway and then it worked.
Maybe some strange characters found its way into the file during the late night haze, or maybe I saved it in rtf format...

Anyway, now it works! Have shortened the time to three minutes , and here is the log:

U R welcome :)

hekj
Posts: 992
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Stockholm
Contact:

Re: Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Post by hekj » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

dana wrote:Tack för ett för min del mycket bra script som löste en del av mina problem efter ett strömavbrott mm.

Men det skapade ett nytt problem för mig när jag manuellt från ex. fjärrkontroll tänder lampor som enligt schemat ska vara släckta.
De lamporna släcks ju när scriptet körs var 30:e minut.

En lösning är kanske om jag kunde styra så att scriptet bara körs vid vissa klockslag och vissa veckodagar.

Jag är ingen fena på Java, så jag tar tacksamt emot tips.
If you buy a TellStick Duo then you can use a daylight sensor to monitor power outage/failure
http://www.telldus.com/forum/viewtopic. ... 1517#p9379

1) Connect it to a main power wall socket

2) Use TelldusCenter to add the daylight sensor and restart NexaHome

3) Create a bsh file using the daylight sensor Id in NexaHome, eg. 10

10.bsh

Code: Select all

daylight_sensor = "10";
String[] devices = { "1", "2", "3", "4", "5" }; // list of id's for devices to be synchronized
if (deviceIsOff(daylight_sensor)) {
  for (int ndx = 0; ndx < devices.length; ndx++) {
   device = devices[ndx];
   if (deviceIsOn(device)) {
     deviceOn(device);
   } else {
     deviceOff(device);
   }
  }
}

jnyberg
Posts: 7
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Hur komma i fas efter ett strömavbrott??

Post by jnyberg » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Tänkte bara att jag skulle tipsa om hur jag löst det för att komma i fas efter ett strömavbrott.

Jag kör med en gammal bärbar dator där jag har Tellstick Duo, NexaHome och Eventghost installerat.

I EventGhost skapade jag ett event som triggar på PowerSource=Battery och som sedan bara ligger och väntar på att PowerSource ska gå tillbaka till AC.
När den går tillbaka till AC så väntar jag 20 sekunder (ifall strömmen bara är tillfälligt tillbaka), sedan skickar jag ett kommando till NexaHome (genom NexaHomeCmd) att den ska göra en Synchronize.

Allt klart.
Lite grovt förklarat men jag sitter inte framför utrustningen just nu.

I Vintras/Våras fick jag detta testat ett antal gånger. Det enda jag märkte var att ibland känns 20 sekunder som väldigt lång tid.

För er som har UPS som är kopplad så att den kommuniserar med datorn borde också kunna använda Eventghost för att hålla koll på strömstatus.

Post Reply