Nexa ej av via Telldus znet v2

Moderator: Telldus

Post Reply
Laol
Posts: 6
Joined: Tue Mar 12, 2019 8:23 am

Nexa ej av via Telldus znet v2

Post by Laol » Sat Apr 13, 2019 1:49 pm

Hej, har någon erfaren av att en nexa on/off brytare fungerar felfritt mot fjärr men via telldusenheten fungerar bara på. Av-kommandot via Telldus live fungerar inte. Mottagaren finns i Telldus live med samma enhetsnr som fjärrkontrollen som också finns i Telldus live. Det är bara en dryg meter mellan mottagaren och Telldusenheten så torde inte vara räckvidsproblem.

Laol
Posts: 6
Joined: Tue Mar 12, 2019 8:23 am

Re: Nexa ej av via Telldus znet v2

Post by Laol » Sat Apr 13, 2019 10:02 pm

Svarar själv efter en justering. Det verkar som att det räckte att ändra vinkeln på antennen. Trots ett kort avstånd mellan antenn och mottagare verkar detta ha påverkat. Nu svarar mottagaren på både på och av kommando från Telldusenheten,

Post Reply