raspberry med jessi problem

Moderator: Telldus

Post Reply
ofog
Posts: 6
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

raspberry med jessi problem

Post by ofog » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej,

Jag får inte min Tellstick att fungera på min raspberry pi med Jessie.

Jag har följt och fått inspiration av bland annat de trådar som finns under "Relaterade trådar"

System

* Raspberry Pi A
* Telnet Duo (FW uppdaterad till 12)
* Telldus-core 2.1.2 (provat installation både via paket och src)

Kernel
4.1.15+ (jessie)

Relaterade trådar:
http://www.telldus.se/forum/viewtopic.php?t=1543&p=9459
https://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=5625

Lite diagnostik data

Code: Select all

tdtool -n 1
Turning on device 1, Example device - TellStick not found

Code: Select all

tdtool -l
Number of devices: 1
1    Example device OFF
Ingen /dev/tellstick men väl /dev/ttyUSB0

udev.sh körs definitivt (lagt in debugloggning)Code: Select all

dmesg | grep usb 
...
[  2.103942] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[  2.315709] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[  2.326388] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[  2.337473] usb 1-1: Product: USB 2.0 Hub
[  2.635008] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using dwc_otg
[  2.773228] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1781, idProduct=0c31
[  2.784228] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  2.795605] usb 1-1.1: Product: TellStick Duo
[  2.801998] usb 1-1.1: Manufacturer: Telldus
[  2.808342] usb 1-1.1: SerialNumber: A703AIL5
[  2.895040] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[  2.997198] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8176
[  3.008203] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  3.019464] usb 1-1.3: Product: 802.11n WLAN Adapter
[  3.026447] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek
[  3.032636] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000001
[  6.764423] usbcore: registered new interface driver usbserial
[  6.795367] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[  6.804146] usbserial: USB Serial support registered for generic
[  6.881956] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[  6.915435] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[  13.349455] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[  25.252620] usb 1-1.1: Detected FT232RL
[  25.266726] usb 1-1.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

Code: Select all

lsmod | grep sio
ftdi_sio        32370 0
usbserial       29640 1 ftdi_sio

Code: Select all

lsusb | grep Telldus
Bus 001 Device 003: ID 1781:0c31 Multiple Vendors Telldus TellStick Duo

Code: Select all

systemctl status telldusd.service

 telldusd.service - Tellstick service daemon
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/telldusd.service; enabled)
  Active: active (running) since Sun 2016-01-17 10:44:45 UTC; 6min ago
 Process: 517 ExecStart=/usr/local/sbin/telldusd (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 525 (telldusd)
  CGroup: /system.slice/telldusd.service
      └─525 /usr/local/sbin/telldusd

Code: Select all

/var/log/telldus.log
ID_BUS=usb
DEVNAME=/dev/ttyUSB0
ACTION=add
ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Multiple Vendors
ID_SERIAL_SHORT=A703AIL5
SEQNUM=974
USEC_INITIALIZED=21943
ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
TAGS=:systemd:
ID_TYPE=generic
MAJOR=188
DEVPATH=/devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
ID_MODEL_ENC=TellStick\x20Duo
ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
ID_MODEL=TellStick_Duo
DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-Telldus_TellStick_Duo_A703AIL5-if00-port0 /dev/serial/by-path/platform-20980000.usb-usb-0:1.1:1.0-port0
ID_SERIAL=Telldus_TellStick_Duo_A703AIL5
SUBSYSTEM=tty
ID_MODEL_ID=0c31
MINOR=0
ID_MODEL_FROM_DATABASE=Telldus TellStick Duo
ID_PATH=platform-20980000.usb-usb-0:1.1:1.0
ID_VENDOR_ENC=Telldus
ID_PATH_TAG=platform-20980000_usb-usb-0_1_1_1_0
ID_VENDOR=Telldus
PWD=/
ID_USB_INTERFACE_NUM=00
ID_VENDOR_ID=1781
ID_REVISION=0600
DEBUG: add, 0c31, 1781, A703AIL5

Code: Select all

sudo systemctl stop telldusd.service
$ /usr/local/sbin/telldusd --nodaemon
telldusd daemon starting up
Där den hänger .

ofog
Posts: 6
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: raspberry med jessi problem

Post by ofog » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Nedgraderade till Wheezy och med den funkar enheten fint.

danens
Posts: 1
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: raspberry med jessi problem

Post by danens » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Någon som löst det här? Jag vill helst inte nedgradera Raspbian

Jaxån
Posts: 185
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: raspberry med jessi problem

Post by Jaxån » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Har inte uppgraderat, så jag vet inte än...
Använder inte MSN eller ICQ. Bara XMPP (Jabber): anders.jackson@astrakan.hig.se

voxar
Posts: 1
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: raspberry med jessi problem

Post by voxar » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

För mig fungerar Telldus 2.1.1 med Jessie men inte Telldus 2.1.2

Edit: Okej lösningen är att starta telldusd som root, samt att ange user=root och group=root i /etc/tellstick.conf

viewtopic.php?f=15&t=1543

Post Reply