Page 1 of 1

C# & lua

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by senilpon
Har scriptat lite med onDeviceStateChanged i lua. Vilket fungerar bra när switchar on & off. Anledningen till scriptet är att jag vill ha ett interface i form av ett C# som uppdaterar sig när man släcker/tänder en device. Men tar man lättast hand om onDeviceStateChanged meddelandet i C# då den skall skicka med en del information.