Could not connect to the Telldus Service

http://karpero.mine.nu/ha

Moderators: Daniel, tom_rosenback, Telldus

Post Reply
aryan
Posts: 89
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Could not connect to the Telldus Service

Post by aryan »

Hård- och mjukvara:
Raspberry Pi 3B
Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
Taldus TellStick Duo
HomeAutomation 3.3.2

Apache ser inte att kunna använda tdtool, i var/log/apache2/error.log loggen står
”Could not connect to the Tells Service”
och även
”Error fetching devices: Could not connect to the Telldus Service"

Inställningar för systemplugin - Telldus tdtool (v1.4.1)
Antal gånger att repetera signaler: 2
Aktivera dongle locking: 0
Sökväg till tdtool: /usr/bin/

tdtool funkar normalt om user pi använder det.

apache2 körs som user www-data:

Code: Select all

$ ps -aux | grep apache2
root   5532 0.4 3.0 139512 28360 ?    Ss  16:46  0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 5536 0.0 0.6 139536 6016 ?    S  16:46  0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 5537 0.0 0.6 139536 6016 ?    S  16:46  0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
etc

www-data finns med i gruppen plugdev

Code: Select all

$ groups www-data
www-data : www-data plugdev
telldusd körs som nobody:

Code: Select all

$ ps -aux | grep telldusd
nobody  4058 0.1 0.2 68732 2668 ?    Ssl 13:49  0:17 /usr/sbin/telldusd
tdtool funkar även om jag som test lägger in ett kommando i cron för användare www-data (med ”sudo crontab -u www-data -e”)

i /dev/ ser jag inget som ser ut som tellstick eller liknande, är det normalt?

Vad kan jag ha missad?
aryan
Posts: 89
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Could not connect to the Telldus Service

Post by aryan »

Glömde skriva vilken version av tdtool jag har:

Code: Select all

$ /usr/bin/tdtool --version
tdtool 2.1.3_beta1
aryan
Posts: 89
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Could not connect to the Telldus Service

Post by aryan »

Har gjort ett litet test; skapade en php fil med

Code: Select all

exec('/usr/bin/tdtool -v', $response);
foreach($response as $line) {
  echo $line;
  echo "<br>\n";
  }
funkar bra, man får samma text som tdtool -v i en terminal.

Men om jag ändrar exec raden till

Code: Select all

exec(’/usr/bin/tdtool -l', $response);
eller

Code: Select all

exec('/usr/bin/tdtool -n 1', $response);
funkar detta inte, sista ger html svaret:
”Turning on group 1, - Could not connect to the Telldus Service"
aryan
Posts: 89
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Could not connect to the Telldus Service

Post by aryan »

Hittade lösningen här: https://marcussjogren.wordpress.com

Lösningen är alltså:

i filen /lib/systemd/system/apache2.service : ändra raden ”PrivateTmp = true” till ”PrivateTmp = false"
sedan kommandot ”sudo systemctl daemon-reload”’
sedan kommandot ”sudo service apache2 restart”
tom_rosenback
Posts: 779
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Contact:

Re: Could not connect to the Telldus Service

Post by tom_rosenback »

Perfekt!
//Tom

Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha
Latest info and release of HomeAutomation can be found here http://karpero.mine.nu/ha
Post Reply