Switch Kings död kraftigt överdriven – Switch King lever

Moderators: MartinV, tomas, Telldus

Post Reply
Thrylos
Posts: 6
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Switch Kings död kraftigt överdriven – Switch King lever

Post by Thrylos »

Switch King är en plattform för hemautomation som kan köras i både Windows och Linux-miljö.
Dessutom finns appar för både Android och IOS.

Utvecklingen har av olika skäl legat nere under en period.
Nu sker en omstart i ny regi med grundarna som rådgivare.

I samband med att utvecklingen nu har återupptagits ger vi alla användare en möjlighet att påverka.
Se publicerat frågeformulär:

https://members.paloma.se/Surveys/Pass/ ... 8396c54658

Resultatet kommer publiceras i kommande nyhetsbrev, liksom det kommer ligga till grund för utvecklingsplanen, så det lönar sig verkligen att svara.

Vi lyssnar och planerar för er
http://www.switchking.se
Thrylos
Posts: 6
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Switch Kings död kraftigt överdriven – Switch King lever

Post by Thrylos »

SwitchKing:s frågeforumlär

Har nu publicerat ett uppdaterat frågeformulär.

https://members.paloma.se/Surveys/Pass/ ... 067aee06d1

Utifrån alla synpunkter och önskemål om att på nytt få igång utvecklingen för SwitchKing, plattform för hemautomation, har vi kommit en bit på vägen.
Som tidigare sagt, era önskemål och synpunkter är jätteviktiga för oss och kommer ligga till grund för vägvalen.
Extra roligt är alla lyckönskningar och erbjudande om stöd och hjälp.

Passa på även du att säga vad du tycker är viktigt.
Thrylos
Posts: 6
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Switch Kings död kraftigt överdriven – Switch King lever

Post by Thrylos »

Användarna har talat - sammanställning frågeformulär

Hela 412 svar på frågeformuläret
Med massor av både gamla och nya önskemål från er användare.
Från engångsscenarion till timerfunktion, avancerade logikfunktioner till att låta årstiden påverka
Switch King‐systemet.

Önskemål om stöd för nya brytare och styrenheter till installationspaket för
Raspberry Pi samt stöd för Z‐Wave, ja allt är med.
Svar från både användare som använt Switch King under många år till användare som överväger att
börja använda på nytt.

Jättekul.

Ta del av frågeformulärets sammanställning på:
https://infogr.am/27b51947-6fbb-4476-9b0a-1836708ffc86
Thrylos
Posts: 6
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Switch Kings död kraftigt överdriven – Switch King lever

Post by Thrylos »

Utvecklingsplanen för Switch King

Utifrån önskemålen har vi satt samma en utvecklingsplan med tillhörande tidsplan.
Tidplanen präglas av en realistisk syn på när nya versioner kommer att släppas samt deras
huvudsakliga innehåll, självklart kommer varje ny version även innehålla mindre ändringar och
rättelser.

Ta del av utvecklingsplanen:
https://infogr.am/road_map-69497733

Huvudpunkterna:
1 april kommer nästa version av Switch King för server och klient
• denna version kommer ha säkerställt funktionalitet för Windows 8 och Windows 10‐miljö.
Innan sommaren har vi släpp nya versioner med stöd för:
• 433MHz‐enheter
• installationspaket för Raspberry PI
• integrerat ett antal plugin direkt i Switch King

Efter sommaren / under hösten kommer ny version:
• Linux‐server med stöd för mono 4.0 och uppåt
• nytt grafisk interface
• app Android samt IOS

Nyåret 2018 inleder vi med att introducera stöd för protokollet Z‐Wave
Mr.O
Posts: 3
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Switch Kings död kraftigt överdriven – Switch King lever

Post by Mr.O »

:help: Med tanke på aktiviteten här känns det heldött :help:
Post Reply