Tellstick + Harmony + Mac

Moderator: Telldus

Post Reply
bonq
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Tellstick + Harmony + Mac

Post by bonq » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Finns det någon program liknande EventGhost för Mac? Letat som attan men hittar inget.

Vill styra RF med en Harmony Ultimate.

Post Reply