NexaHome och MacMini OSX 10.5.8

Moderator: Telldus

Post Reply
Senior
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

NexaHome och MacMini OSX 10.5.8

Post by Senior » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

NexaHome och MacMini OSX 10.5.8


Vill bidra med mina erfarenheter med att använda Mac-dator och
TelldusCenter & NexaHome för styrning av mitt hem.

On-Off styrning av Nexa LYC.serie och Clas Olson EMW 100T nr 36-1859
fungerar ok.
Sensorer 433,92 Mhz är ett svårare kapitel och här kan med förenade krafter
en samlad kartläggning utföras och redovisas ex.vis på lämpligt forum.

Mitt lilla bidrag nedan.

1- MacMini Intel Core2Duo med OSX 10.5.8
Tellstick DUO batch #2
TelldusCenter 2.1.1
NexaHome v 1.0
nexahome 3.0.2.jar
save_temp.bsh .Ger textfil med mätdata
Länk http://forum.telldus.com/forum/viewtopi ... 39&start=0 (Henrik)

2 NexaHome config : Applikation/TelldusCore
NexaHomedump Consol vid start.

NexaHdump.tiff
NexaHomedump Consol vid start
NexaHdump.tiff (94.24 KiB) Viewed 6706 times

3 Sensorer
Sensorer.tiff
Sensorer
Sensorer.tiff (52.6 KiB) Viewed 6706 times


4 Textfilen punkt 1 kan läsas in i kalkylprogrammet Numbers och
ge graf enl. nedan

Graf.tiff
Graf.tiff (73.77 KiB) Viewed 6706 times

5 Hoppas att en samlad bild ,framför allt av sensorerna , med gemensamma
krafter kan ges på forumet till gagn för alla intresserade och framförallt
att minska den ekonomiska risken.
Det läggs ned en hel del arbete i de många inläggen i forumen och det är en stor
hjälp för användare med ringa kodknackarkunskap.
Alla skribenter skall ha stort tack !
Hoppas att någon har nytta av mitt inlägg.

Senior
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: NexaHome och MacMini OSX 10.5.8

Post by Senior » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Har nu fler sensorer av samma typ ok.
Dock får jag crasher enl bif fil ,TelldusCenter
Om fler loggar behövs står jag givetvis till tjänst.

Senior
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: NexaHome och MacMini OSX 10.5.8

Post by Senior » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Sat Mar 20, 2014

NexaHome och MacMini OSX 10.6.8


Mina utökade erfarenheter med att använda Mac-dator och
TelldusCenter & NexaHome för styrning av mitt hem.

On-Off styrning av Nexa LYC.serie och Clas Olson EMW 100T nr 36-1859
fungerar ok.
Sensorer 433,92 Mhz ,vissa fungerar ok

Mitt uppdaterade bidrag nedan.

1- MacMini Intel Core2 Duo med OSX 10.6.8 uppdaterad
Tellstick DUO batch #2
TelldusCenter v 2.1.1
NexaHome v 3.1.2
nexahome v 3.1.2.jar
save_temp.bsh .Ger textfil med mätdata,


2 NexaHome config : Applikation/TelldusCore

NexaHomedump Consol vid start

2014-03-20 07:33:11 java.home (/System/Library/Java/
JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home)
2014-03-20 07:33:11 Starting event processing...
2014-03-20 07:33:11 Up and running...
2014-03-20 07:33:11 java version "1.6.0_65"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_65-b14-462-10M4609)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.65-b04-462, mixed mode)
2014-03-20 07:33:12 Starting web server: http://x.x.x.x:8080/nexahome

3 save_temp.bsh

Re: Tips: Att visa sensordata grafiskt
by hekj » Sun Nov 04, 2012 7:37 pm
Länk http://forum.telldus.com/forum/viewtopi ... 39&start=0 (Henrik)
Anpassad till mina sensorer och med timers ,temp och humidity

4 Textfilen punkt 1 kan läsas in i kalkylprogrammet Numbers och ge graf enl. nedan
Bil Grafik,tiff

5 Mina begränsade programmeringskunskaper till trots har det varit mig möjligt att med hjälp av tips från forumet få till en fungerande anläggning.
En eloge till Henrik och hekj , ett bidrag kommer att skickas omgående.

Kanske mitt inlägg är till nytta för någon Macanvändare

Senior
Attachments
Grafik.tiff
Grafik.tiff (89.3 KiB) Viewed 5927 times

Post Reply