Ulterius för Snow Leopard?

Moderator: Telldus

automatex
Posts: 12
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Ulterius för Snow Leopard?

Post by automatex » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej,
Har någon vänligheten att förklara varför Ulterius inte fungerar på Mac OS 10.6.5, eller om det finns någon annan programvara som kan schemalägga en TellStick?

Process: Ulterius [683]
Path: /Applications/Ulterius.app/Contents/MacOS/Ulterius
Identifier: com.adequateproductions.Ulterius
Version: ??? (???)
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: launchd [92]

Date/Time: 2010-11-14 13:19:49.930 +0100
OS Version: Mac OS X 10.6.5 (10H574)
Report Version: 6

Interval Since Last Report: 118926 sec
Crashes Since Last Report: 2
Per-App Crashes Since Last Report: 2
Anonymous UUID: 2C1BECE6-77A7-4851-81A4-D1F76AD23125

Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0

Dyld Error Message:
Library not loaded: /usr/local/lib/libftd2xx.0.1.4.dylib
Referenced from: /Applications/Ulterius.app/Contents/MacOS/Ulterius
Reason: no suitable image found. Did find:
/usr/local/lib/libftd2xx.0.1.4.dylib: stat() failed with errno=13
/usr/local/lib/libftd2xx.0.1.4.dylib: stat() failed with errno=13

Binary Images:
0x8fe00000 - 0x8fe4162b dyld 132.1 (???) <A4F6ADCC-6448-37B4-ED6C-ABB2CD06F448> /usr/lib/dyld

Model: iMac10,1, BootROM IM101.00CC.B00, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 3.06 GHz, 4 GB, SMC 1.53f10
Graphics: ATI Radeon HD 4670, ATI Radeon HD 4670, PCIe, 256 MB
Memory Module: global_name
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0x8F), Atheros 9280: 2.1.14.5
Bluetooth: Version 2.3.8f7, 2 service, 19 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Serial ATA Device: ST31000528ASQ, 931.51 GB
Serial ATA Device: OPTIARC DVD RW AD-5680H
USB Device: USB2.0 Hub, 0x05e3 (Genesys Logic, Inc.), 0x0608, 0x24100000
USB Device: Built-in iSight, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8502, 0x24400000
USB Device: Internal Memory Card Reader, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8403, 0x26500000
USB Device: IR Receiver, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8242, 0x04500000
USB Device: SPC 200NC, 0x0471 (Philips Consumer Electronics), 0x0325, 0x04300000
USB Device: Mirror, 0x1da8, 0x1301, 0x06400000
USB Device: TellStick, 0x1781, 0x0c30, 0x06200000
USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x06100000
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8215, 0x06110000
Last edited by automatex on Sun Nov 14, 2010 12:34 pm, edited 1 time in total.

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Ulterius ska snurra på Snow Leopard. Jag kör det själv på detta utan problem.
Det ser ut som att du saknar drivrutinerna.
Kan du kolla om du har följande fil:
/usr/local/lib/libftd2xx.0.1.4.dylib

automatex
Posts: 12
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by automatex » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Nej, den går inte att hitta. Hur får man tag i den?

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Den borde installeras med Ulterius-installern.
Annars får du lägga in den manuellt. Du har inte dragit ner drivrutinerna själv antar jag?

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Här finns en länk till drivrutinerna.
http://www.tnwr.net/ulterius/libftd2xx.0.1.4.dylib.zip
Släng den i
/usr/local/lib/
Du kan också göra en symlänk(google) av den med namnet libftd2xx.dylib.zip

automatex
Posts: 12
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by automatex » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Tack, ska prova det. Jag gjorde bara en vanlig installation, men söker jag (även som Admin) så finns den inte.

automatex
Posts: 12
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by automatex » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Japp, det fungerade efter det att jag gav /usr/local/lib/ läsbehörighet. Det var där skon klämde.

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Perfekt.

automatex
Posts: 12
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by automatex » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Tyvärr verkar Ulterius vara fullpackat med buggar, smärre saker som att alla inställningar försvinner och återgår till förvalt varje gång programmet startas om, röststyrning aktiveras fast det är avstängt, on/off-kommandot blir istället en klammer och vissa mottagare aktiveras aldrig. Skräp!

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Röststyrningen var något av en test-grej bara. Inget att hänga upp sig över.
Inställningarna ska inte försvinna, det har jag inte haft problem med tidigare.
Detta kan vara ett problem med rättigheterna i Application Support/Ulterius-mappen. Jag hoppas inte du missat att trycka på "Save Changes"-knappen.
Jag har inte utvecklat Ulterius på ganska länge då jag själv har ett jobbar fulltid samt studerar fulltid och inte får något betalt för utvecklingen av Ulterius, så det kan ha tillkommit någon bugg i och med MacOS-uppdateringar.
Du behöver inte använda programmet om du inte känner för det och det är ingen anledning att vara otrevlig när du trots att får hjälp med dina problem här.

automatex
Posts: 12
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by automatex » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Nejdå, jag menar inte att vara otrevlig, det är bara allmän frustration. Jag kan tycka att Telldus kunde ta fram en fungerande och användbar programvara till TellSticken , som ju är en kommersiell produkt som säljs i butik.Sedan är det naturligtvis roligt att det finns alternativ till Telldus Center. Sparat har jag gjort, men det kan vara som du säger att det är problem med rättigheterna med tanke på att jag hade det problemet med drivrutinen i början. Förhoppningsvis ska det gå att fungera, annars får jag återgå till en hemsnickrad lösning.

automatex
Posts: 12
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by automatex » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Om det är till någon hjälp eller kan bidra till utvecklingen så ser loggfilen ut så här:

11/28/10 20:44:16 Ulterius[740] -[NSCFDictionary length]: unrecognized selector sent to instance 0x147b90
11/28/10 20:44:16 Ulterius[740] HIToolbox: ignoring exception '-[NSCFDictionary length]: unrecognized selector sent to instance 0x147b90' that raised inside Carbon event dispatch
(
0 CoreFoundation 0x9435b6ba __raiseError + 410
1 libobjc.A.dylib 0x9440d509 objc_exception_throw + 56
2 CoreFoundation 0x943a890b -[NSObject(NSObject) doesNotRecognizeSelector:] + 187
3 CoreFoundation 0x94301c36 ___forwarding___ + 950
4 CoreFoundation 0x94301802 _CF_forwarding_prep_0 + 50
5 Foundation 0x91f7c78e -[NSPlaceholderString initWithString:] + 162
6 Foundation 0x91f868b8 +[NSString stringWithString:] + 72
7 Ulterius 0x0000838a -[AppController observeValueForKeyPath:ofObject:change:context:] + 1287
8 Foundation 0x91f6a714 NSKeyValueNotifyObserver + 372
9 Foundation 0x91f6a1b3 NSKeyValueDidChange + 377
10 Foundation 0x91f4e9ea -[NSObject(NSKeyValueObserverNotification) didChangeValueForKey:] + 127
11 Foundation 0x91f66018 -[NSObject(NSKeyValueCoding) setValue:forKey:] + 420
12 Foundation 0x91f82b17 -[NSObject(NSKeyValueCoding) setValue:forKeyPath:] + 445
13 AppKit 0x96a32bb2 -[NSArrayController _setMultipleValue:forKeyPath:atIndex:] + 327
14 AppKit 0x968cef69 -[NSBinder _setValue:forKeyPath:ofObject:mode:validateImmediately:raisesForNotApplicableKeys:error:] + 776
15 AppKit 0x96a43d0a -[NSBinder setValue:forBinding:atIndex:error:] + 587
16 AppKit 0x968cea95 -[_NSValueBinderPlugin applyObjectValue:forBinding:operation:needToRunAlert:error:] + 371
17 AppKit 0x96deb5c5 -[NSValueBinder _applyObjectValue:forBinding:canRecoverFromErrors:handleErrors:typeOfAlert:discardEditingCallback:otherCallback:callbackContextInfo:didRunAlert:] + 117
18 AppKit 0x96deb41b -[NSValueBinder applyDisplayedValueHandleErrors:typeOfAlert:canRecoverFromErrors:discardEditingCallback:otherCallback:callbackContextInfo:didRunAlert:] + 593
19 AppKit 0x968ce39f -[NSValueBinder performAction:] + 303
20 AppKit 0x968ce14e -[_NSBindingAdaptor _objectDidTriggerAction:bindingAdaptor:] + 153
21 AppKit 0x968ce08b -[_NSBindingAdaptor objectDidTriggerAction:] + 243
22 AppKit 0x968d2439 -[NSControl sendAction:to:] + 64
23 AppKit 0x968cdf12 -[NSCell _sendActionFrom:] + 169
24 AppKit 0x967f2c46 -[NSApplication sendAction:to:from:] + 112
25 AppKit 0x967f2af9 -[NSMenuItem _corePerformAction] + 435
26 AppKit 0x967f27eb -[NSCarbonMenuImpl performActionWithHighlightingForItemAtIndex:] + 174
27 AppKit 0x967f26da -[NSMenu performActionForItemAtIndex:] + 65
28 AppKit 0x967f268d -[NSMenu _internalPerformActionForItemAtIndex:] + 50
29 AppKit 0x967f25f3 -[NSMenuItem _internalPerformActionThroughMenuIfPossible] + 97
30 AppKit 0x967f2537 -[NSCarbonMenuImpl _carbonCommandProcessEvent:handlerCallRef:] + 336
31 AppKit 0x967e6c61 NSSLMMenuEventHandler + 404
32 HIToolbox 0x93e3ff2f _ZL23DispatchEventToHandlersP14EventTargetRecP14OpaqueEventRefP14HandlerCallRec + 1567
33 HIToolbox 0x93e3f1f6 _ZL30SendEventToEventTargetInternalP14OpaqueEventRefP20OpaqueEventTargetRefP14HandlerCallRec + 411
34 HIToolbox 0x93e619bb SendEventToEventTarget + 52
35 HIToolbox 0x93e8dfa7 _ZL18SendHICommandEventmPK9HICommandmmhPKvP20OpaqueEventTargetRefS5_PP14OpaqueEventRef + 448
36 HIToolbox 0x93eb2d1c SendMenuCommandWithContextAndModifiers + 66
37 HIToolbox 0x93eb2cd1 SendMenuItemSelectedEvent + 121
38 HIToolbox 0x93eb2bda _ZL19FinishMenuSelectionP13SelectionDataP10MenuResultS2_ + 152
39 HIToolbox 0x94034342 _ZL19PopUpMenuSelectCoreP8MenuData5PointdS1_tjPK4RecttmS4_S4_PK10__CFStringPP13OpaqueMenuRefPt + 1851
40 HIToolbox 0x94034699 _HandlePopUpMenuSelection7 + 678
41 AppKit 0x96a7cd2b _NSSLMPopUpCarbonMenu3 + 3938
42 AppKit 0x96c722e2 -[NSPopUpButtonCell trackMouse:inRect:ofView:untilMouseUp:] + 590
43 AppKit 0x9692f953 -[NSTableView _tryCellBasedMouseDown:atRow:column:withView:] + 1528
44 AppKit 0x9692c6ef -[NSTableView mouseDown:] + 3992
45 AppKit 0x968c9c68 -[NSWindow sendEvent:] + 5549
46 AppKit 0x967e2817 -[NSApplication sendEvent:] + 6431
47 AppKit 0x967762a7 -[NSApplication run] + 917
48 AppKit 0x9676e2d9 NSApplicationMain + 574
49 Ulterius 0x00002666 start + 54
)

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hmm, ja det där ser ju inte så bra ut.
Jag ska dessvärre resa bort i två veckor, så jag kommer inte kunna kika på det på ett litet tag.

BeBopDevil
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by BeBopDevil » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej,

Fick ett tips om att länken inte fungerar längre. Hur ser det ut, kommer det åtgärdas?

basco
Posts: 108
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Aspudden

Re: Ulterius för Snow Leopard?

Post by basco » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Ser inte så bra ut just nu på den fronten tyvärr. Servern har blivit stulen..
BeBopDevil wrote:Hej,

Fick ett tips om att länken inte fungerar längre. Hur ser det ut, kommer det åtgärdas?

Post Reply