TellStick Duo "ramler av" USB

Moderator: Telldus

Post Reply
tingo
Posts: 31
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Oslo, Norway

TellStick Duo "ramler av" USB

Post by tingo » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jeg kjører Telldus Core 2.1.2 på armbian (5.36) på en Banana Pi. Det funker greit, men etter litt tid (1-2 uker) så mister TellStick duo'en kontakten med usb-bussen (eller at armbian mister kontakten med Duo'en).
telldusd melder dette i loggen

Code: Select all

tingo@kg-bpi:~$ systemctl status telldusd
● telldusd.service - Tellstick service daemon
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/telldusd.service; enabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-01-03 20:49:40 CET; 1 weeks 5 days ago
 Main PID: 1210 (telldusd)
  CGroup: /system.slice/telldusd.service
      └─1210 /usr/local/sbin/telldusd

Jan 13 11:37:43 kg-bpi telldusd[1210]: TellStick query: Error in communication with TellStick, resetting USB
Jan 13 11:37:43 kg-bpi telldusd[1210]: Disconnected TellStick (1781/C31) with serial A6028ED8
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
og lsusb finner ikke Duo'en lenger

Code: Select all

tingo@kg-bpi:~$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
vanligvis så dukker Duo'en opp som

Code: Select all

Bus 003 Device 002: ID 1781:0c31 Multiple Vendors Telldus TellStick Duo
i output fra lsusb.
Når feilen oppstår så sier tellcore_controllers

Code: Select all

tingo@kg-bpi:~$ tellcore_controllers
TellStick Duo
 name: <unnamed>
 serial: A6028ED8
 firmware: -1
 available: 0

Found 1 controller(s)
men "normal" output er

Code: Select all

tingo@kg-bpi:~$ tellcore_controllers
TellStick Duo
 name: <unnamed>
 serial: A6028ED8
 firmware: 12
 available: 1

Found 1 controller(s)
Før jeg oppgraderte til armbian så kjørte samme maskin en annen Linux (Bananian) og alt fungerte strålende. Forskjell fra da og til nå er at armbian kjører systemd, men jeg tror ikke det er der feilen ligger.
Noen tips til hva det kan være?
Torfinn

tingo
Posts: 31
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Oslo, Norway

Re: TellStick Duo "ramler av" USB

Post by tingo » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

I kveld har jeg testet mer. En usb stick virker i begge usb-portene på Banana Pi'en.
- forsøkte å plugge ut Duo'en, vente i noen minutter og så pluggen den inn i samme usb-porten, men den ble ikke detektert.
Så forøkte jeg Duo'en i den andre usb-porten, ja, det virker.

Code: Select all

tingo@kg-bpi:~$ sudo lsusb
Bus 004 Device 002: ID 1781:0c31 Multiple Vendors Telldus TellStick Duo
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0718:070a Imation Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
tellecore_controllers finner den

Code: Select all

tingo@kg-bpi:~$ tellcore_controllers
TellStick Duo
 name: <unnamed>
 serial: A6028ED8
 firmware: 12
 available: 1

Found 1 controller(s)
og telldusd kobler til

Code: Select all

tingo@kg-bpi:~$ systemctl status telldusd
● telldusd.service - Tellstick service daemon
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/telldusd.service; enabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-01-03 20:49:40 CET; 1 weeks 5 days ago
 Main PID: 1210 (telldusd)
  CGroup: /system.slice/telldusd.service
      └─1210 /usr/local/sbin/telldusd

Jan 13 11:37:43 kg-bpi telldusd[1210]: TellStick query: Error in communication with TellStick, resetting USB
Jan 13 11:37:43 kg-bpi telldusd[1210]: Disconnected TellStick (1781/C31) with serial A6028ED8
Jan 16 19:39:07 kg-bpi telldusd[1210]: Connecting to TellStick (1781/C31) with serial A6028ED8
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
jeg får se om det varer.
Torfinn

tingo
Posts: 31
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Oslo, Norway

Re: TellStick Duo "ramler av" USB

Post by tingo » Tue Jan 23, 2018 6:25 pm

I ettermiddag oppdaget jeg at Tellstick Duo'en hadde "ramlet av bussen" igjen. Slik ser det ut:

Code: Select all

tingo@kg-bpi:~$ systemctl status telldusd
● telldusd.service - Tellstick service daemon
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/telldusd.service; enabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-01-17 07:17:18 CET; 6 days ago
 Process: 672 ExecStart=/usr/local/sbin/telldusd (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 674 (telldusd)
  CGroup: /system.slice/telldusd.service
      └─674 /usr/local/sbin/telldusd

Jan 17 07:17:18 kg-bpi telldusd[674]: telldusd daemon starting up
Jan 17 07:17:18 kg-bpi systemd[1]: Started Tellstick service daemon.
Jan 17 07:17:18 kg-bpi telldusd[674]: Connecting to TellStick (1781/C31) with serial A6028ED8
Jan 22 19:12:08 kg-bpi telldusd[674]: TellStick query: Error in communication with TellStick, resetting USB
Jan 22 19:12:08 kg-bpi telldusd[674]: Disconnected TellStick (1781/C31) with serial A6028ED8
og fra lsusb

Code: Select all

tingo@kg-bpi:~$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Prøvde en ting: plugget Duo' ut, og inn i den første usb'porten på Banana Pi'en (der den sluttet å virke forrige gang). Hva skjer da?

Code: Select all

tingo@kg-bpi:~$ systemctl status telldusd
● telldusd.service - Tellstick service daemon
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/telldusd.service; enabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-01-17 07:17:18 CET; 6 days ago
 Process: 672 ExecStart=/usr/local/sbin/telldusd (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 674 (telldusd)
  CGroup: /system.slice/telldusd.service
      └─674 /usr/local/sbin/telldusd

Jan 17 07:17:18 kg-bpi telldusd[674]: telldusd daemon starting up
Jan 17 07:17:18 kg-bpi systemd[1]: Started Tellstick service daemon.
Jan 17 07:17:18 kg-bpi telldusd[674]: Connecting to TellStick (1781/C31) with serial A6028ED8
Jan 22 19:12:08 kg-bpi telldusd[674]: TellStick query: Error in communication with TellStick, resetting USB
Jan 22 19:12:08 kg-bpi telldusd[674]: Disconnected TellStick (1781/C31) with serial A6028ED8
Jan 23 19:16:08 kg-bpi telldusd[674]: Connecting to TellStick (1781/C31) with serial A6028ED8
og lsusb

Code: Select all

tingo@kg-bpi:~$ lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 1781:0c31 Multiple Vendors Telldus TellStick Duo
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Får se hvor lege det varer denne gangen da.
Torfinn

Post Reply