Page 1 of 1

--off 1 stänger av alla switchar

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by abcdef
Vi har följande enheter

Code: Select all

Number of devices: 2
1    Kitchen ON
2    Bedroom ON
med /etc/tellstick.conf

Code: Select all

user = "nobody"
group = "plugdev"
deviceNode = "/dev/tellstick"
ignoreControllerConfirmation = "false"
device {
 id = 1
 name = "Kitchen"

 protocol = "arctech"
 model = "selflearning-switch: proove"
 parameters {
  # devices = ""
  house = "950"
  unit = "1"
  # code = ""
  # system = ""
  # units = ""
  # fade = ""
 }
}

device {
 id = 2
 name = "Bedroom"
 protocol = "arctech"
 model = "selflearning-switch: proove"
 parameters {
  house = "950"
  unit = "2"
 }
}
när vi kör koden
tdtool --off 2 så stängs Bedroom-switchen av
kör vi
tdtool --off 1 så stängs både Bedroom och Kitchen-switchen av

Vi har följt ungefär https://blogg.itslav.nu/?p=875 fram till och med punkt 7

Vi vill kunna kontrollera varje switch enskilt. Hur ska vi göra för att få det att fungera?

Re: --off 1 stänger av alla switchar

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by patrikg
Tänk på att många fjärrströmbrytare, kan ta upp till två koder.. dvs du har säkert satt samma kod på två enheter.
Då gäller det bara att tömma dessa. Det brukar jag själv göra med en fjärrkontroll.. har nog beskrivit detta förr i detta forum.
Låt mig kolla...

Fann denna.

http://forum.telldus.com/viewtopic.php? ... %A5#p23776