Page 1 of 1

raspberry med jessi problem

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by ofog
Hej,

Jag får inte min Tellstick att fungera på min raspberry pi med Jessie.

Jag har följt och fått inspiration av bland annat de trådar som finns under "Relaterade trådar"

System

* Raspberry Pi A
* Telnet Duo (FW uppdaterad till 12)
* Telldus-core 2.1.2 (provat installation både via paket och src)

Kernel
4.1.15+ (jessie)

Relaterade trådar:
http://www.telldus.se/forum/viewtopic.php?t=1543&p=9459
https://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=5625

Lite diagnostik data

Code: Select all

tdtool -n 1
Turning on device 1, Example device - TellStick not found

Code: Select all

tdtool -l
Number of devices: 1
1    Example device OFF
Ingen /dev/tellstick men väl /dev/ttyUSB0

udev.sh körs definitivt (lagt in debugloggning)Code: Select all

dmesg | grep usb 
...
[  2.103942] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[  2.315709] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[  2.326388] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[  2.337473] usb 1-1: Product: USB 2.0 Hub
[  2.635008] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using dwc_otg
[  2.773228] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1781, idProduct=0c31
[  2.784228] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  2.795605] usb 1-1.1: Product: TellStick Duo
[  2.801998] usb 1-1.1: Manufacturer: Telldus
[  2.808342] usb 1-1.1: SerialNumber: A703AIL5
[  2.895040] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[  2.997198] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8176
[  3.008203] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  3.019464] usb 1-1.3: Product: 802.11n WLAN Adapter
[  3.026447] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek
[  3.032636] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000001
[  6.764423] usbcore: registered new interface driver usbserial
[  6.795367] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[  6.804146] usbserial: USB Serial support registered for generic
[  6.881956] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[  6.915435] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[  13.349455] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[  25.252620] usb 1-1.1: Detected FT232RL
[  25.266726] usb 1-1.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

Code: Select all

lsmod | grep sio
ftdi_sio        32370 0
usbserial       29640 1 ftdi_sio

Code: Select all

lsusb | grep Telldus
Bus 001 Device 003: ID 1781:0c31 Multiple Vendors Telldus TellStick Duo

Code: Select all

systemctl status telldusd.service

 telldusd.service - Tellstick service daemon
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/telldusd.service; enabled)
  Active: active (running) since Sun 2016-01-17 10:44:45 UTC; 6min ago
 Process: 517 ExecStart=/usr/local/sbin/telldusd (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 525 (telldusd)
  CGroup: /system.slice/telldusd.service
      └─525 /usr/local/sbin/telldusd

Code: Select all

/var/log/telldus.log
ID_BUS=usb
DEVNAME=/dev/ttyUSB0
ACTION=add
ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Multiple Vendors
ID_SERIAL_SHORT=A703AIL5
SEQNUM=974
USEC_INITIALIZED=21943
ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
TAGS=:systemd:
ID_TYPE=generic
MAJOR=188
DEVPATH=/devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
ID_MODEL_ENC=TellStick\x20Duo
ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
ID_MODEL=TellStick_Duo
DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-Telldus_TellStick_Duo_A703AIL5-if00-port0 /dev/serial/by-path/platform-20980000.usb-usb-0:1.1:1.0-port0
ID_SERIAL=Telldus_TellStick_Duo_A703AIL5
SUBSYSTEM=tty
ID_MODEL_ID=0c31
MINOR=0
ID_MODEL_FROM_DATABASE=Telldus TellStick Duo
ID_PATH=platform-20980000.usb-usb-0:1.1:1.0
ID_VENDOR_ENC=Telldus
ID_PATH_TAG=platform-20980000_usb-usb-0_1_1_1_0
ID_VENDOR=Telldus
PWD=/
ID_USB_INTERFACE_NUM=00
ID_VENDOR_ID=1781
ID_REVISION=0600
DEBUG: add, 0c31, 1781, A703AIL5

Code: Select all

sudo systemctl stop telldusd.service
$ /usr/local/sbin/telldusd --nodaemon
telldusd daemon starting up
Där den hänger .

Re: raspberry med jessi problem

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by ofog
Nedgraderade till Wheezy och med den funkar enheten fint.

Re: raspberry med jessi problem

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by danens
Någon som löst det här? Jag vill helst inte nedgradera Raspbian

Re: raspberry med jessi problem

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Jaxån
Har inte uppgraderat, så jag vet inte än...

Re: raspberry med jessi problem

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by voxar
För mig fungerar Telldus 2.1.1 med Jessie men inte Telldus 2.1.2

Edit: Okej lösningen är att starta telldusd som root, samt att ange user=root och group=root i /etc/tellstick.conf

viewtopic.php?f=15&t=1543