Tellstick DUO försvann (Raspberry Pi Mod B+)

Moderator: Telldus

Post Reply
Dargosch
Posts: 4
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Tellstick DUO försvann (Raspberry Pi Mod B+)

Post by Dargosch » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej,

Jag ber om ursäkt för detta, men jag verkar inte få svar på det engelska inlägget jag lade in, så jag lägger in en blänkare här orkså.

Jag har en Tellstick DUO och raspberry pi (Raspberry Pi Mod B+)

Code: Select all

pi@raspberrypi1 ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. 
Bus 001 Device 004: ID 1781:0c31 Multiple Vendors Telldus TellStick Duo
Men jag kunde inte koppla upp mig mot den helt plötsligt. Det fungerade ett bra tag, men nu inte...

Code: Select all

pi@raspberrypi1 ~ $ tdtool -l
Error fetching devices: Could not connect to the Telldus Service
since the deamon is not running. The problem seems to be that I don't have a /dev/tellstick device set up.

Code: Select all

pi@raspberrypi1 ~ $ ls /dev/
autofs      fuse  loop-control    ptmx  ram5   stdin  tty18 tty3  tty41 tty53 tty8    vcs3  xconsole
block      hwrng MAKEDEV       pts  ram6   stdout tty19 tty30 tty42 tty54 tty9    vcs4  zero
btrfs-control  input mapper       ram0  ram7   tty   tty2  tty31 tty43 tty55 ttyAMA0  vcs5
bus       kmsg  mem         ram1  ram8   tty0  tty20 tty32 tty44 tty56 ttyprintk vcs6
cachefiles    log  memory_bandwidth  ram10 ram9   tty1  tty21 tty33 tty45 tty57 uinput   vcsa
char       loop0 mmcblk0       ram11 random  tty10  tty22 tty34 tty46 tty58 urandom  vcsa1
console     loop1 mmcblk0p1      ram12 raw   tty11  tty23 tty35 tty47 tty59 vc-cma   vcsa2
cpu_dma_latency loop2 mmcblk0p2      ram13 rfkill  tty12  tty24 tty36 tty48 tty6  vchiq   vcsa3
cuse       loop3 net         ram14 root   tty13  tty25 tty37 tty49 tty60 vcio    vcsa4
disk       loop4 network_latency   ram15 shm   tty14  tty26 tty38 tty5  tty61 vc-mem   vcsa5
fb0       loop5 network_throughput ram2  snd   tty15  tty27 tty39 tty50 tty62 vcs    vcsa6
fd        loop6 null        ram3  sndstat tty16  tty28 tty4  tty51 tty63 vcs1    vcsm
full       loop7 ppp         ram4  stderr  tty17  tty29 tty40 tty52 tty7  vcs2    vhci

Nå, jag avinstallerade telldus-core, bootade om min PI och installerade teledus-core igen.

Code: Select all

$ sudo apt-get install telldus-core
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
 telldus-core
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 164 kB of archives.
After this operation, 471 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://download.telldus.com/debian/ stable/main telldus-core armhf 2.1.2-1 [164 kB]
Fetched 164 kB in 0s (1,179 kB/s)  
Selecting previously unselected package telldus-core.
(Reading database ... 91612 files and directories currently installed.)
Unpacking telldus-core (from .../telldus-core_2.1.2-1_armhf.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up telldus-core (2.1.2-1) ...
insserv: warning: script 'K02mrtg' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'K02sendsensors' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'mrtg' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'sendsensors' missing LSB tags and overrides
[FAIL] Starting the Telldus TellStick daemon : telldusd failed!
invoke-rc.d: initscript telldusd, action "start" failed.
dpkg: error processing telldus-core (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 telldus-core
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Helt klart är det något som startas / dras in längre (någon modul?) och som inte åtgärdas bara för att man installerar paketet igen.

Några förslag??? Jag tar emot alla sådana just nu.

Fredrik

Post Reply