Page 1 of 1

Problem med telldusd service.

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Messer
Hejsan.
Jag håller på att lägga in telldus mjukvaran på en rpi2 enligt denna guide http://elinux.org/R-Pi_Tellstick_core och är jävligt nära slutet nu, men när jag har skapat telldusd filen och ska köra den så går det inte.

Är alltså på
Test the init-script by starting the service and checking its status.
och när jag kör den så står det"

Code: Select all

Job for telldusd.service failed. See 'systemctl status telldusd.service' and 'journalctl -xn" for details." 

Code: Select all

pi@raspberrypi /etc/init.d $ systemctl status telldusd.service
● telldusd.service - LSB: Tellstick service daemon
   Loaded: loaded (/etc/init.d/telldusd)
   Active: failed (Result: exit-code) since ons 2015-10-28 20:54:47 CET; 3min 31s ago
  Process: 1885 ExecStart=/etc/init.d/telldusd start (code=exited, status=1/FAILURE)

Code: Select all

pi@raspberrypi /etc/init.d $ journalctl -xn
No journal files were found.
Blir inte mycket klokare av det.

Någon som har någon ide? Har en känsla av att det är något jävligt basic jag missat, då jag kan absolut noll om Linux.

Väldigt tacksam för hjälp!

Edit: Kom på en sak till, förut när jag försökte starta så fick jag ett annat felmeddelande som var ungefär

Code: Select all

failed to start telldusd.service until failed to load no such file or directory
sen bootade jag om och fick det övre meddelandet.

Edit2: Kom på att man kanske ska köra journal kommandot som sudo, så gjorde det och fick då följande info.

Code: Select all

okt 28 21:16:07 raspberrypi sudo[2072]: pi : TTY=pts/1 ; PWD=/etc/init.d ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service telldusd start
okt 28 21:16:07 raspberrypi sudo[2072]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
okt 28 21:16:07 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Tellstick service daemon...
-- Subject: Unit telldusd.service has begun with start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit telldusd.service has begun starting up.
okt 28 21:16:07 raspberrypi systemd[1]: telldusd.service: control process exited, code=exited status=1
okt 28 21:16:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: Tellstick service daemon.
-- Subject: Unit telldusd.service has failed
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- 
-- Unit telldusd.service has failed.
-- 
-- The result is failed.
okt 28 21:16:07 raspberrypi systemd[1]: Unit telldusd.service entered failed state.
okt 28 21:16:07 raspberrypi sudo[2072]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
okt 28 21:16:14 raspberrypi sudo[2033]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
okt 28 21:16:59 raspberrypi sudo[2134]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -xn
okt 28 21:16:59 raspberrypi sudo[2134]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
~
~


Re: Problem med telldusd service.

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by joda
Om du som jag tänkte att det senaste måste vara det bästa, då har du antagligen laddat ned och installerat Raspbian Jessie på din RPi 2.
Mellan Wheezy och Jessie finns det en ganska väsentlig skillnad i hur systemet initieras och hur t ex daemons sätts upp: init/init.d (standard för Wheezy) och systemd (standard för Jessie). Guiden på elinux.org är anpassad för Raspbian Wheezy.

Jag sprang på samma problem som dig tidigare och tror att jag hittat en hållbar lösning. Jag började med att kasta bort daemon-konfen för telldusd från /etc/init.d/.
Skapa sedan filen /lib/systemd/system/telldusd.service med detta innehåll (se till att ExecStart-raden pekar på den exekverbara daemonen):

Code: Select all

[Unit]
Description=Tellstick service daemon
After=multi-user.target

[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/local/sbin/telldusd

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Kör sedan
sudo systemctl daemon-reload
för att läsa in daemon-konfigurationen.
Därefter kör man
sudo systemctl start telldusd.service
för att starta daemonen.
Kontrollera att den gått igång med
systemctl status telldusd.service
Då borde du se nåt i stil med:
● telldusd.service - Tellstick service daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/telldusd.service; enabled)
Active: active (running) since Wed 2015-12-16 12:08:28 CET; 29min ago
Process: 638 ExecStart=/usr/local/sbin/telldusd (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 643 (telldusd)
CGroup: /system.slice/telldusd.service
└─643 /usr/local/sbin/telldusd

Dec 16 12:08:28 rpi2 telldusd[643]: telldusd daemon starting up
Dec 16 12:08:28 rpi2 systemd[1]: Started Tellstick service daemon.
Dec 16 12:08:28 rpi2 telldusd[643]: Connecting to TellStick (1781/C31) with serial XYZ
Jag kan ha missat nåt steg, det var ett par veckor sedan jag hittade lösningen och minnet kan svika...

Re: Problem med telldusd service.

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by MattiasH
The solution propsed by joda worked for me, except the service file had to be placed in /etc/systemd/system/telldusd.service and not /lib/systemd/system/telldusd.service

Re: Problem med telldusd service.

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Jaxån
joda wrote:Om du som jag tänkte att det senaste måste vara det bästa, då har du antagligen laddat ned och installerat Raspbian Jessie på din RPi 2.
Mellan Wheezy och Jessie finns det en ganska väsentlig skillnad i hur systemet initieras och hur t ex daemons sätts upp: init/init.d (standard för Wheezy) och systemd (standard för Jessie). Guiden på elinux.org är anpassad för Raspbian Wheezy.

Jag sprang på samma problem som dig tidigare och tror att jag hittat en hållbar lösning. Jag började med att kasta bort daemon-konfen för telldusd från /etc/init.d/.
Skapa sedan filen /lib/systemd/system/telldusd.service med detta innehåll (se till att ExecStart-raden pekar på den exekverbara daemonen):

Code: Select all

[Unit]
Description=Tellstick service daemon
After=multi-user.target

...

Jag kan ha missat nåt steg, det var ett par veckor sedan jag hittade lösningen och minnet kan svika...[/quote]

Har du skickat in en buggrapport?

Dels så skall ju initV fortfarande fungera, även med stystemd.  Sedan så kan ju konfigurationsfilen för systemd vara bra att även lägga in så att den installeras.

Men tack för lösningen!

Re: Problem med telldusd service.

Posted: Thu Feb 15, 2018 12:54 pm
by disney
Hej!

Försöker att komma igång med telldus duo och raspberry pi3 och telldus duo men får detta felmeddelande och kommer inte vidare.
Kan någon hjälpa mig?

Re: Problem med telldusd service.

Posted: Thu Feb 15, 2018 1:18 pm
by disney
Hittade felet, jag hade stavat fel i konfigfilen.