Kompileringsproblem?

Moderator: Telldus

Post Reply
HkanB
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Kompileringsproblem?

Post by HkanB » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Nedanstående har gjorts på en dator med:
GNU/Linux (Ubuntu 8.10_X64) med senaste uppdateringar.

Tidigare idag så plockade jag hem mer eller mindre hela SVN-förrådet och skulle sen till att kompilera. Det går men bara delvis.
Jag har kunnat kompilera och installera rfcmd. Det går utmärkt att styra de två mottagare jag har konfigurerade.
Däremot så går en del annat mindre bra.
Då rfcmd ligger i en underkatalog till telldus-core och går bra att kompilera så förefaller nedanstående lite märkligt? Eller är det bara jag som missförstått ngt? :help:
Jag är helt ovan vid CMake och att hitta VS.sln -filer på "märkliga" ställen. Är det så att delar av telldus-core helt enket inte skall gå att "få till" på en Linux-burk?
Har jag bommat ngt skulle jag uppskatta en pekare i ngtsånär rätt riktning.
All assistans emottages tacksamt. :wave:
Se nedan för felmeddelande från CMake...
hkan@luggage:~/dev/tellstick/telldus-core$ cmake .
CMake Error: The following variables are used in this project, but they are set to NOTFOUND.
Please set them or make sure they are set and tested correctly in the CMake files:
FTD2XX_LIBRARY
linked by target "telldus-core" in directory /home/hkan/dev/tellstick/telldus-core/driver/libtelldus-core
linked by target "tdtool" in directory /home/hkan/dev/tellstick/telldus-core/tdtool

-- Configuring incomplete, errors occurred!

HkanB
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Windows dll

Post by HkanB » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Uppföljning till föregående:
Med googles hjälp...
FTD2XX som saknas är en windows dll! :shock: Eftersom jag inte försökt kompilera ihop ngt med winelib så verkar det lite märkligt. Sannolikheten för att den skall finnas i en *nix burk är väl på det hela taget rätt liten.
Från http://www.ftdichip.com/Documents/ProgramGuides.htm
"Lists functions available in FTD2XX.DLL"

I /tellstick/telldus-core/driver/libtelldus-core finns en CMakeLists.txt som verkar vara startstället för problemet? Den plattforms kontroll som görs i den omfattar inte ser det ut som iaf, tror jag (CMake 1:a gången ngn?) kontrollen av FTD2XX.DLL. Tas testen bort kommer kör "cmake ." färdigt och kompileringen går att påbörja men stannar ngt senare.

Summan av det hele är att det det inte går att kompilera -rakt av utan några ändringar- telldus-core åtminstone inte i min maskin. Då det finns tydliga refenser till och kontroller på mer än ett ställe för mer än en plattform så har jag antagit att det skall vara möjligt att köra "cmake ." make och färdigt?
Med reservation för min ovana vid byggverktygen så något verkar ngt vara skumt med plattformskontrollen, för rimligen så borde väl inte cmake krokna över en windowsdll i en linuxburk? Eller har jag missat ngt?
Isf, tacksam över nån sorts pekare i rätt riktning. :wave:

gusse02
Posts: 4
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Post by gusse02 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hmm, varför cmake? Varför använder du inte "make"?

Jag använder make (under Linux) och då var jag tvungen att ändra i Makefile: kommentera bort LFLAGS och använd den som är markerad för linux.

Lycka till!

gusse02
Posts: 4
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Post by gusse02 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Sorry, mea culpa! Jag är med på vad du menar. Blir fel hos mig med. Men går utmärkt att kompilera rfcmd ändå.

micke.prag
Site Admin
Posts: 2242
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Lund
Contact:

Post by micke.prag » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Vi använder CMake som byggsystem på Linux och Mac OS X. Tips är att göra en out-of-source build:

Code: Select all

cd telldus-core
mkdir build
cmake ..
Här blir det fel. Starta den grafiska konfigurationsverktyget:

Code: Select all

ccmake .
Klicka bort:
BUILD_LIBTELLDUS-CORE
och
BUILD_TDTOOL
Tryck C och G för att konfigurera och generera
Därefter ska det gå att bygga med:

Code: Select all

make
Då kommer bara rfcmd att byggas och felen försvinner.

FTD2XX är inte endast en windows-dll utan finns både till Linux och Mac OS X.
Micke Prag
Software
Telldus Technologies

Jaxån
Posts: 185
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Post by Jaxån » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Inte autoconfigure? Kan vara krångligt att sätta upp, men blir skitenkelt för användarna sedan att installera programmen på vilken arkitektur som helst. Inget krångel med os eller bitordning i olika CPU eller var programbibliotek ligger (om de finns).
Använder inte MSN eller ICQ. Bara XMPP (Jabber): anders.jackson@astrakan.hig.se

micke.prag
Site Admin
Posts: 2242
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Lund
Contact:

Post by micke.prag » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Cmake är, enl min åsikt, lika enkelt för användaren. Att trunk inte fungar på första försöket är en annan femma.
Micke Prag
Software
Telldus Technologies

Post Reply