Page 1 of 1

Windows 10

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by skuggbo
Hej,

Jag har en Raspberry + Tellstick Duo och insåg snabbt mina begränsningar i *nix-världen.
Hur väl fungerar Win 10 med Raspberry och Tellstick Duo? Vart börjar jag?

Robert