Page 1 of 1

Telldus kan inte tända släcka/lära upp

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Zetat
Hej,
Jag har märkt att jag kan inte längre tända och släcka via gränssnittet i tellduscenter.
Kör den senast versionen på en win 2012 server. (kör även eventghost på den)
Det går att tända, släcka och lära upp med fjärrkontroll
Jag kan inte längre tända, släcka och lära upp vissa lampor via Telldus Center (eller eventghost)
Det har fungerat förut.

Vet någon vad detta kan bero på eller har varit med om det?