Program för at spara historik från termometrarna

Moderator: Telldus

Post Reply
Magistern
Posts: 4
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Program för at spara historik från termometrarna

Post by Magistern » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej
Jag har Tellstick Duo + Thermo/hudro sensor + Telldus Center 2,1,2 + Windows

Hur kan jag spara mätvärden från varje timma exempelvis?

Corepoint
Posts: 7
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Program för at spara historik från termometrarna

Post by Corepoint » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej!
Jag har gjort ett script i powershell som jag har schemalagt att köra var 5 minut, det sparar aktuell temperatur som objekt, dessa kan man sedan köra vidare till en grafer ( ligger någon tråd nedanför denna post )

schemaläggs med följande:
Program/script: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Add arguments "C:bramapp\Corepoint-Tellduslog.ps1 -logfolder C:\bramapp -exportToXml"

Har du inte använt powershell tidigare så kan det behövas köras "Set-ExecutionPolicy RemoteSigned" alternativt "Set-ExecutionPolicy Unrestricted" om du inte flaggar om scriptet.

Länk till scriptet: https://sites.google.com/a/corepoint.se ... s/loggning ( längst ner på sidan finns scriptet att hämta. )

Om du kör detta så kan du skicka informationen vidare till en textfil, csv eller liknande och appendas varje gång du kör scriptet.
.\Corepoint-Tellduslog.ps1 | | Export-Csv -Path "C:\bramapp\brafilnamn.csv" -Append


kör du enbart raden nedan i powershell så får du ut alla temperatur enheter
.\Corepoint-Tellduslog.ps1

Resultatet (ett objekt här)
Protokoll : fineoffset
Model : temperaturehumidity
ID : 135
Temp : 24,1
Humidity : 52%
LastUpdated : 2014-10-06 20:35:55
Insamlat : 2014-10-06 20:36:23
Difftid : 00:00:28
StatusOK : OK
Givarnamn : Garage
InRegistry : True
ScriptVersion : 1.3

Magistern
Posts: 4
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Program för at spara historik från termometrarna

Post by Magistern » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

[quote="Corepoint"]Hej!
Jag har gjort ett script i powershell som jag har schemalagt att köra var 5 minut, det sparar aktuell temperatur som objekt, dessa kan man sedan köra vidare till en grafer ( ligger någon tråd nedanför denna post )


Corepoint >> Tack, Tyvärr var detta någon meter över min kompetensnivå :-)
Jag skall iof göra ett försök, med det du föreslår. Men även om texten är skriven på svenska, så är den som grekiska för mig.

Corepoint
Posts: 7
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Program för at spara historik från termometrarna

Post by Corepoint » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hur gick det, fick du till det?

Förstår att de kan vara lite krångligt, ska försöka göra nån kompilerad lösning av detta så fort jag får tid då blir det lite enklare.

Toson
Posts: 50
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Program för at spara historik från termometrarna

Post by Toson » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jag har samma problem och beskrivningen är som krypterad grekiska för mig.
Skulle gärna vilja ha funktionen: "Sparar mätvärdena från termometrar och hygrometrar och visa dessa i siffror resp. grafer."
Vad ska man annars ha sensorerna till om man bara ser "Nuvärdet"?
Larmsensorer som loggas är ju vanligt och kan tas fram på ett enkelt sätt för mig, men ska jag behöva göra ett program som ska göra det jobbet och försöka få det att lira med Telldus Live på nåt sätt så blir det några meter för högt och jag ser ändå inte ribban ...

Är jag den enda, och trådskaparen förståss, som inte har möjligheten att göra en sån grej själva, tror man???

Ser fram mot lite användarvänliga saker inblandade i de enkla hanteringarna som att sätta in en termo/hygro mätare från Proove i min Tellstick NET Värld.
Kan jag t.ex. visa en temperaturgraf under ett år som påvisar vissa avvikelser som i sin tur går att påvisa andra brister med, så har jag vunnit mycket.

Vore mycket tacksam för en användbar och lättanvänd lösning!
///Toson

boiso
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Program för at spara historik från termometrarna

Post by boiso » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Tackar för detta script.

Dock får ja ett felmeddelande när jag testar att köra det. Närr jag kör .\Corepoint-Tellduslog.ps1 så ser felmeddelandet ut så här,

PS C:\bramapp> .\Corepoint-Tellduslog.ps1
Property 'HelpUri' cannot be found for type 'System.Management.Automation.CmdletBindingAttribute'.
At C:\bramapp\Corepoint-TelldusLog.ps1:60 char:15
+ [cmdletbinding <<<< (HelpUri = 'https://sites.google.com/a/corepoint.se ... nt/telldus')]
+ CategoryInfo : InvalidOperation: (:) [], RuntimeException
+ FullyQualifiedErrorId : PropertyAssignmentException


Några förslag vad detta kan bero på?

/Boiso

Post Reply