Page 1 of 1

Hur tar jag backup på inställningarna?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by RickardP
Jag har ett antal enheter och ska nu flytta Tellsticken från en dator med windows 2008 server till en med windows 7.

Jag har försökt följa guiden http://www.telldus.se/products/guides?s ... figuration

Men under My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Telldus finns inte men My Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Telldus finns men tror det är en gammal backup jag försökte återsätlla förut någon gång men där finns inte SharedDevices.

Jag har ju kopplat min Telldus Center till att köra Telldus Live, så frågan om det sparas i molnet då eller?

Re: Hur tar jag backup på inställningarna?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by stefan.persson
Se om Telldus finns i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ (för 64-bitarssystem) istället.

I Telldus Live! sparas ingen konfiguration som går att få tillbaka.

Re: Hur tar jag backup på inställningarna?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by RickardP
Tackar!