Dokumentation - TellUsbD101.dll

Moderator: Telldus

Post Reply
spehl
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Dokumentation - TellUsbD101.dll

Post by spehl » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Söker info om funktionerna i TellUsbD101.dll finns dessa dokumeterade nånstans? Dvs vad de gör, hur och med vilka parametrar man anropar de med, samt vad de returnerar?
Gärna deklaration i VS2005 - C# om nån har det :)

Har hittat dessa i dll´n:
// devTurnOn; Index 1
// devTurnOff; Index 2
// devGetNumberOfDevices; Index 3
// devGetName; Index 4
// devSetName; Index 5
// devGetVendor; Index 6
// devSetVendor; Index 7
// devGetModel; Index 8
// devSetModel; Index 9
// devGetArgument; Index 10
// devSetArguments; Index 11
// devAddDevice; Index 12
// devAddDeviceWithArguments; Index 13
// devRemoveDevice; Index 14
// devGetDeviceId; Index 15
// devGetNumberOfArguments; Index 16
// devBell; Index 17

cok
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Post by cok » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Här är deklarationen, antar att det även räcker som "dokumentation" :

Code: Select all

    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern int devAddDevice();
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern bool devTurnOn(int intDeviceId);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern bool devTurnOff(int intDeviceId);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern int devGetNumberOfDevices();
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern string devGetName(int intDeviceId);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern bool devSetName(int intDeviceId, string chNewName);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern string devGetVendor(int intDeviceId);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern bool devSetVendor(int intDeviceId, string chNewName);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern string devGetModel(int intDeviceId);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern bool devSetModel(int intDeviceId, string chNewName);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern int[] devGetArguments(int intDeviceId);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern bool devSetArguments(int intDeviceId, int[] intArguments, int intNumberOfArguments);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern int devAddDeviceWithArguments(string strVendor, int[] intArguments, int intNumberOfArguments);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern bool devRemoveDevice(int intDeviceId);
    [DllImport("TellUsbD101.dll")]
    private static extern int devGetDeviceId(int intDeviceIndex);

spehl
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Post by spehl » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Tack den deklarationen har jag ochså hittat i MediaPortal-pluginet!
Men har svårt att tyda "vad" de olika anropen gör och hur de hela funkar och hänger ihop. Ta t.ex. "devSetArguments" har jag inte en hum om vad den gör förutom sätta några args..

MrMad
Posts: 38
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Post by MrMad » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

De flesta är ganska ointressanta så länge man använder det medskickade programmet för att lägga upp sina mottagare.
Vanligtvis gör man följande:

1. Använder devGetNumberOfDevices() för att få reda på hur många device det finns.
2. Använder devGetDeviceId(index) för att få reda på de olika id:na (det är inte säkert att exempelvis device nummer 2 har id 2)
3. Använder devGetName(id) för att ta reda på namnet på devicet.
4. Använder devTurnOn(id) och devTurnOff(id) för att tända och släcka ett device.

Post Reply