Nolla IDn för strömuttag

Moderator: Telldus

Post Reply
wizt
Posts: 1
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Nolla IDn för strömuttag

Post by wizt » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jag kom inte på någon bättre rubrik, men jag har ett antal frågor gällande tellsticken och SDKn. Jag använder själv python för att styra tellsticken, men detta borde inte ha någonting med det att göra. Min fråga är gällande de IDn som skapas när jag gör en ny device. Går det på något sätt att börja återanvända gamla IDn som tagits bort?

Det vill säga om jag har 3 uttag som jag styr med IDna 1,2,3, och jag går och tar bort det första uttaget, så kommer det nästa uttag jag lägger till att få IDn 4, och jag har då 3 uttag med IDna 2,3,4. Detta är inget problem om jag enbart ville använda Telldus egen programvara för att hålla reda på mina uttag, men i mitt fall kommer jag att använda en databas för att lagra alla dessa uttags protokoll,modeller osv.

Om du undrar varför, är detta på grund av att jag kommer att skapa ett system med fler än en dator med en tellstick. Det kommer att fungera som ett server-client system... Mitt problem är alltså att varje gång jag startar om mjukvaran kommer all data att laddas in från databasen och alla uttag kommer att få ett större ID (eftersom jag inte återanvänder data som eventuellt då kan vara föråldrad). Så efter många omstartningar så kommer IDna att bli mycket höga (databasen kommer troligen att innehålla ganska många uttag)... Jag läste någonstans på forumet att det är på kommande ett kommando så att man inte skulle behöva lägga till uttagen i er "databas" (ni använder väl registret på något sätt), om detta stämmer så är inte mitt problem lika stort, men om det skulle finnas en tillfällig lösning skull det sitta fint.

Post Reply