Hur använder jag egentligen telldus live API?

Moderator: Telldus

Post Reply
maskan
Posts: 11
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hur använder jag egentligen telldus live API?

Post by maskan » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej!

Kanske är det bara jag, men jag fattar verkligen inte hur man använder telldus live API. Jag är osäker på vilka adresser jag ens ska anropa. Försöker göra detta från Windows Phone 8.1.

Jag använder en "testnyckel" (har fått public key, private key, token och token secret) och har gjort följande:
anropat "http://api.telldus.com/oauth/requestToken" med private + public key och signerat med HSMA-SHA1. Jag får respons som innehåller en "oauth_token".
Anropat "http://api.telldus.com/oauth/authorize? ... ken=<token från tidigare steg>". Jag har redirectat detta till en WebView och får fram inloggningsrutan. Efter inloggning får jag fram en validering där jag klickar yes.
Jag blir redirectad till sidan "http://api.telldus.com/oauth/authorize? ... ken=<samma token som jag skickade in>"

Vad ska jag göra med detta sedan? Är det bara för mig som detta inte är självklart? Är jag färdig med autenticeringsprocessen och kan anropa API? Vilka adresser och vilken data ska isf med?

maskan
Posts: 11
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Hur använder jag egentligen telldus live API?

Post by maskan » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jag lyckades lista ut lite mer och har gjort följande:

Anropat "http://api.telldus.com/oauth/authorize" med token från föregående steg, response = verifier.
Anropat "http://api.telldus.com/oauth/accessToken" med verifiern från ovanstående steg, fick då en oauth_token och en oauht_token_secret
Försöker anropa ""http://api.telldus.com/json/devises/list" med mina nya token + min första "consumer_key".
får då {"error":"OAuth Verification Failed: The token \"xxx" does not exist or is to old"}

Hur borde mitt sista anrop se ut?

Waran
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Hur använder jag egentligen telldus live API?

Post by Waran » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej,

Du har kommit betydligt längre än mig som fortfarande försöker få OAuth att fungera. Blev rekommenderad DotNetOpenAuth (vilket resulterade i 22 nya referenser i projektet!). Har du några tips att dela med dig hade det varit toppen!

/Robban

Tmj2021
Posts: 2
Joined: Mon Nov 01, 2021 8:22 pm

Re: Hur använder jag egentligen telldus live API?

Post by Tmj2021 » Sat Jan 01, 2022 7:50 pm

Hej!

Det var länge sedan denna tråd skapades men om du eller någon annan fortfarande funderar på samma sak så finns det ett mycket smidigt C#/.NET-bibliotek som har stöd för Live-API:s samtliga funktioner. Se kodexempel på: https://github.com/wolfberry-ab/telldus-live-dotnet samt nedan.

Code: Select all

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Newtonsoft.Json;
using Wolfberry.TelldusLive;

namespace ConsoleAppDotNet31
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      // Get your keys and tokens from https://api.telldus.com/keys/index
      var consumerKey = "";
      var consumerKeySecret = "";
      var accessToken = "";
      var accessTokenSecret = "";

      // Setup Telldus Live client
      var telldusClient = new TelldusLiveClient(
          consumerKey, consumerKeySecret, accessToken, accessTokenSecret);

      // Example of getting clients (e.g. a Telldus Tellstick Znet Lite v2 controller)
      var clients = await telldusClient.Clients.GetClientsAsync();
      // Print out response in JSON format
      Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(clients));
    }
  }
}

Post Reply