Page 1 of 1

Telldus Live

Posted: Fri Nov 12, 2021 10:04 pm
by Klastorpet
jo.. vet inte om det är rätt ställe för denna fråga...men...

Jo, jag vill "trigga händelser"
och i detta fallet vill jag få meddelanden vid olika temperaturer..

om jag vill ha ett meddelande när en temperatur sjunker under 40gr så har jag lagt tempsensorn som trigger..
När sensorn går under 40gr.. men den säger bara till när den går upp till 40grader.. inte när den går ner..

eller tänker jag fel med "går under" och "Går över"??

om jag vill att den ska trigga när den går under (temperaturen sänks).. så tänker jag spontant att den borde stå på att den ska trigga när den "Går under"
Teoretiskt så borde den ju då vara triggad så länge den är under 50gr, och fortsätta meddela.. som man justerar i Omladdningsvärdet..
och möjligen lägger man ett områdes spärr, under villkor.. med samma sensor skall vara över 38gr

Då borde den skicka meddelanden OM temperaturen sänks under 40grader, och fortsätta meddela tills temperaturen är under 38 eller över 40..
Dock borde den troligen även skicka om temperaturen höjs inom 38-40..

Som sagt var, problemet är att om temperaturen sänks till 40 så får jag inget meddelande.. men när den stiger så får vi det, när den då passerar 40

sedan skulle det vara guld värt att få det senaste värdet på den sensorn..

Re: Telldus Live

Posted: Sat Nov 13, 2021 12:30 pm
by etompau
En händelse med temperatur som trigger aktiveras enbart när inrapporterat värde passerar över eller under det programmerade gränsvärdet.
Därefter sker ingen ytterligare triggning även om temp.-värdet rapporterar in ett värde som ligger över eller under det angivna trigg-gränsvärdet.

Läs mer här:
https://developer.telldus.com/blog/2013 ... boundaries

Sensorvärde i push-meddelande finns att tillgå:
https://developer.telldus.com/blog/2018 ... nt_actions