Konfigurera om Z-Uno

Moderator: Telldus

Post Reply
mattias
Posts: 3
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Landskrona

Konfigurera om Z-Uno

Post by mattias » Tue Mar 20, 2018 9:44 pm

Jag har en TellStick ZNet Lite v2 och en Z-Uno. Finns det något sätt att får Tellstick att konfigurera om Z-Uno ifall man lägger lägger till eller ändrar (sensortyp, datalängd etc) sensorerna i Z-Uno? Nu har jag fått exkludera den och sedan inkludera den på nytt så har Tellstick konfigurerat om efter den nya sensorkonfigurationen jag lagt in i Z-uno men finns det något enklare sätt?

torgab
Posts: 1
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Konfigurera om Z-Uno

Post by torgab » Wed Apr 03, 2019 11:25 pm

Hur går det för dig med z-Uno och Telldusen?
Funderar själv på att skaffa en z-Uno (som sensor) för flera temperaturgivare. Beräkna temperaturskillnaden och få Telldusen att styra en fläkt.

Post Reply