Page 1 of 1

Uppgradering av z-wave-enheter via Tellstick?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by AndersGregow
Hej!
Går det att uppgradera firmware i Z-Wave-enheter via Tellstick Znet Lite V2?