Page 1 of 1

Lite v2 & Aeon Sensor 6

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by JanneH
Hej
Har någon lyckats få rapportering på Lux-värde (och UV) med Aeon sensor 6?
Provat att flytta parametern mellan grupp 1& 3 vilket ger värdet rapporterat en gång, sedan noll igen på de följande periodiska rapporteringarna (1/tim).