Page 1 of 1

TSM02 Multisensor

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Mojito71
Har montert en TSM02 på inngangsdøren. Men magnetsensoren virker veldig sensitiv, så jeg får "door closed" => 0 meldinger flere ganger i døgnet. Disse "ghostevents" gjør at jeg ikke kan stole på "door closed" som eneste trigger. Og ettersom magnetsensoren er montert ved døren, så vil det først sendes en eller flere "motion" => 1 melding når døren åpnes, før så "door closed" => 0 sendes til Tellstick Znet Lite.

Så spørsmålet er, er det mulig å lage eventer som tar hensyn til flere triggers?
f.eks

(door closed OG motion innen 5 sekunder) => skru på lys

Ser en kan legge inn conditions, men da må ting skje samtidig?