ZNet lite and Fibaro FGRGBWM-441 analog 0-10v

Moderator: Telldus

Post Reply
nitro
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

ZNet lite and Fibaro FGRGBWM-441 analog 0-10v

Post by nitro » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Är det någon som lyckats konfigurera de fyra ingångarna till att vara analoga 0-10v ingångar tillsammans med ZNet lite och live.telldus.com?
När jag går in på telldus live och väljer "Edit device -> Configuration -> Advanced settings" för denna kontroll så ser parameter 14 ut så här:

14: Inputs/outputs configuration? undefined "och sedan bara en checkbox"

Jag tycker den borde innehålla ett värde på 2 byte (inte en checkbox) så att jag kan skriva ett värde mellan 0-65535. Det står att default är 4369.
Värdet jag vill sätta är 34952, vilket skulle sätta alla fyra ingångar till att vara analoga 0-10v ingångar.
Jag har även försökt genom att lägga till en manuell konfiguration, men enheten verkar fortfarande vara i läget digitala ingångar dvs 4369.
Så här har jag försökt att manuellt konfigurera värdet under "Edit device -> Configuration -> Advanced settings":

14: This is a manually added configuration
Number 14
Size 2 bytes
Value 34952

Det står att Telldus ZNet lite ska vara kompatibel med Fibaro FGRGBWM-441, men ZNet lite verkar inte vara 100% kompatibel med ingångarna ännu.
Förutom ovanstående konfigurering så verkar den fungera bra tillsammans med ZNet lite.

Finns det något annat sätt att manuellt konfigurera en Z Wave enhet? Tex logga in via ssh på ZNet lite och skicka ett kommando till en specifik enhet?

nitro
Posts: 2
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: ZNet lite and Fibaro FGRGBWM-441 analog 0-10v

Post by nitro » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Nu är telldus live uppdaterat så att man kan sätta värde 14.

Post Reply