Development application, only for testing purposes - what is this?

Moderator: Telldus

Post Reply
kjetisve
Posts: 5
Joined: Tue Jan 14, 2020 7:44 am

Development application, only for testing purposes - what is this?

Post by kjetisve » Sun May 17, 2020 5:46 am

Hej,
Jeg har Homekit satt opp til å starte en Heatit-dimmer med Z-wave hver morgen.
Hvorfor får jeg denne beskjeden i historikken til dimmeren?
"2020-05-17 06:25:14 Development application, only for testing purposes"

etompau
Posts: 2331
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Skåne

Re: Development application, only for testing purposes - what is this?

Post by etompau » Sun May 17, 2020 8:31 am

Integrationen till Apple Homekit er ikke en "officiell" lösning, sandsynligtvis er det derfor du får detta besked.

Post Reply