Z-Wave v2 / Router Off-line

Moderator: Telldus

Post Reply
MWox
Posts: 2
Joined: Sat Feb 10, 2018 11:38 am

Z-Wave v2 / Router Off-line

Post by MWox » Mon Mar 16, 2020 1:18 pm

Om routern är off-line, fungerar Z-Waves (v2) timerinställningar ändå?

etompau
Posts: 2331
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Skåne

Re: Z-Wave v2 / Router Off-line

Post by etompau » Mon Mar 16, 2020 4:03 pm

ZNet kör schema och händelser utan tillgång till internet. Dock kan den interna klockan dra sig om avbrottet varar under längre tid.

Post Reply