Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

http://karpero.mine.nu/ha

Moderators: tom_rosenback, Daniel, Telldus

kcjn772
Posts: 24
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by kcjn772 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jag klistrade in allt i en fil jag döpte till sensors, (om det inte krävs något specifikt filnamn).
Nu är jag bara lite fundersam på vad jag ska byta ut för "white-listningen", så att jag hittar mina sensorer (som beskrevs i den andra posten)?

Detta är den sensor jag vill få in:

type=sensor protocol=fineoffset model=temperaturehumidity id=167 temperature=23.1 humidity=34 time=2016-11-18 09:09:03 age=12

Återigen tack för alla hjälp :-)

/Janne

Daniel
Posts: 317
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by Daniel » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

kcjn772 wrote:Detta är den sensor jag vill få in:

type=sensor protocol=fineoffset model=temperaturehumidity id=167 temperature=23.1 humidity=34 time=2016-11-18 09:09:03 age=12
Du sätter bara ihop protocol, model och id med streck emellan, så det du ska whitelista är fineoffset-temperaturehumidity-167. Om du bara har den sensorn så ska det med andra ord se ut så här:

Code: Select all

declare -A whitelist=([fineoffset-temperaturehumidity-167]=1)
/Daniel
Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha
Latest info and release of HomeAutomation can be found here http://karpero.mine.nu/ha

kcjn772
Posts: 24
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by kcjn772 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Okej, nu har jag fixat "white-listningen", startat om telldus-demonen (även hela rpi:n), men när jag går in under "sensorer" och kör "uppdatera givare", så hittar den inte min sensor.... :(
Är det någonting mer jag behöver göra eller checka av?

/Janne

Daniel
Posts: 317
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by Daniel » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

kcjn772 wrote:Okej, nu har jag fixat "white-listningen", startat om telldus-demonen (även hela rpi:n), men när jag går in under "sensorer" och kör "uppdatera givare", så hittar den inte min sensor.... :(
Är det någonting mer jag behöver göra eller checka av?
Nej, du ska inte behöva göra någonting alls. Den där "Uppdatera givare" tror jag inte gör någonting alls numera, det ska gå automatiskt. Scriptet loggar till en fil som heter /tmp/tdsensor.log, kan du kolla om det dyker upp någonting där?

/Daniel
Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha
Latest info and release of HomeAutomation can be found here http://karpero.mine.nu/ha

kcjn772
Posts: 24
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by kcjn772 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hittar ingen sådan fil i /tmp?

pi@Housekeeper:/tmp $ ls
pulse-PKdhtXMmr18n TelldusClient TelldusEvents
pi@Housekeeper:/tmp $

/Janne

Daniel
Posts: 317
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by Daniel » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

kcjn772 wrote:Hittar ingen sådan fil i /tmp?
Då körs inte scriptet över huvud taget, eller så har det blivit fel med whitelistningen. Du kan ju testa att flytta loggningen (den raden som börjar med echo) två rader upp (så den kommer ovanför if-raden) så kommer det alltid att loggas vare sig sensorn som kommer in är whitelistad eller inte.

Övriga frågor:
Är scriptet exekverbart? Dvs om du kör en "ls -al" i katalogen där det ligger, ser du åtminstone ett x i början av raden där du ser behörigheterna? (behörigheterna borde se ut ungefär så här: -rwxr-xr-x)
Har du startat om telldus-tjänsten efter att du skapade scriptet?

/Daniel
Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha
Latest info and release of HomeAutomation can be found here http://karpero.mine.nu/ha

kcjn772
Posts: 24
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by kcjn772 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Telldus tjänsten är omstartad, när jag kör ls-kommandot får jag nedan.

root@Housekeeper:/usr/local/share/telldus/scripts/sensorevent# ls -al
totalt 12
drwxr-sr-x 2 root staff 4096 nov 18 09:07 .
drwxr-sr-x 3 root staff 4096 nov 13 22:18 ..
-rw-r--r-- 1 root staff 1038 nov 18 21:57 sensor
root@Housekeeper:/usr/local/share/telldus/scripts/sensorevent#


Flyttade upp loggningsfunktionen ovanför "if-satsen", men får fortfarande inte någon loggfil?
Startade om Telldus-tjänsten efter att jag flyttade upp loggningen.
Är det något knas med behörigheterna kanske?

Tack för alla tips :-)

/Janne

Daniel
Posts: 317
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by Daniel » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

kcjn772 wrote:root@Housekeeper:/usr/local/share/telldus/scripts/sensorevent# ls -al
totalt 12
drwxr-sr-x 2 root staff 4096 nov 18 09:07 .
drwxr-sr-x 3 root staff 4096 nov 13 22:18 ..
-rw-r--r-- 1 root staff 1038 nov 18 21:57 sensor
root@Housekeeper:/usr/local/share/telldus/scripts/sensorevent#
Scriptet är inte exekverbart. Kör följande kommando och starta därefter om telldus-tjänsten igen:

Code: Select all

chmod a+x /usr/local/share/telldus/scripts/sensoreent/sensor
Vad kommandot gör är att sätta execute-flaggan på scriptet (du kan se skillnaden om du därefter kör ls -al igen). Utan denna flagga går det över huvud taget inte att exekvera det.

/Daniel
Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha
Latest info and release of HomeAutomation can be found here http://karpero.mine.nu/ha

kcjn772
Posts: 24
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by kcjn772 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Nu körs scriptet, den skriver i alla fall i loggfilen :-)
Ska man nu kunna se loggningen i HA under sensorer?
Ser ingenting där,eller måste man göra någon konfigurering i HA för att dom ska dyka upp?

Behöver loggningen till filen vara på eller kan man slå av den, tänkte att filen var ca. 400MB efter ett par dagar och jag har bara ett 8GB minneskort?

/Janne

Daniel
Posts: 317
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by Daniel » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

kcjn772 wrote:Nu körs scriptet, den skriver i alla fall i loggfilen :-)
Ska man nu kunna se loggningen i HA under sensorer?
Ser ingenting där,eller måste man göra någon konfigurering i HA för att dom ska dyka upp?

Behöver loggningen till filen vara på eller kan man slå av den, tänkte att filen var ca. 400MB efter ett par dagar och jag har bara ett 8GB minneskort?

/Janne
Det skulle kunna vara whitelisten som är problemet. För du flyttade lograden i scriptet så den körs vare sig sensorn blivit whitelistad eller inte va? Testa att flytta in den igen och se om det fortfarande loggar. När du sedan har fått det att funka kan du kommentera ut den helt, den har ingen funktion mer än för felsökning.

/Daniel
Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha
Latest info and release of HomeAutomation can be found here http://karpero.mine.nu/ha

kcjn772
Posts: 24
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by kcjn772 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Den verkar logga, även efter jag flyttat ner logg-raden till under "if-satsen"


21 nov 20:39:19 - fineoffset-temperaturehumidity-167 -> 26.1
21 nov 20:40:07 - fineoffset-temperaturehumidity-167 -> 26.1
21 nov 20:40:55 - fineoffset-temperaturehumidity-167 -> 26.1
21 nov 20:41:43 - fineoffset-temperaturehumidity-167 -> 26.1
21 nov 20:42:31 - fineoffset-temperaturehumidity-167 -> 26.1
21 nov 20:43:19 - fineoffset-temperaturehumidity-167 -> 26.1
21 nov 20:44:07 - fineoffset-temperaturehumidity-167 -> 26.1
21 nov 20:44:55 - fineoffset-temperaturehumidity-167 -> 26.1


Man ser inte luftfuktigheten i loggfilen, men i "tdtool", syns den?

SENSORS:

PROTOCOL MODEL ID TEMP HUMIDITY RAIN WIND LAST UPDATED
fineoffset temperaturehumidity 167 26.2° 37% 2016-11-21 20:49:43


/Janne

Daniel
Posts: 317
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by Daniel » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

kcjn772 wrote:Den verkar logga, även efter jag flyttat ner logg-raden till under "if-satsen"
Jag börjar misstänka att det här skulle gå smidigare om jag tittade på det själv. Finns det möjlighet att jag kan få SSH-inloggning till din server?

/Daniel
Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha
Latest info and release of HomeAutomation can be found here http://karpero.mine.nu/ha

kcjn772
Posts: 24
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by kcjn772 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Om du guidar mig i hur jag ska sätta upp SSH-inloggningen så fixar vi det, är inte så bevandrad med SSH!?
Kör Bitvise SSH-klient för att ansluta till RPI:n.

/Janne

Daniel
Posts: 317
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by Daniel » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

kcjn772 wrote:Om du guidar mig i hur jag ska sätta upp SSH-inloggningen så fixar vi det, är inte så bevandrad med SSH!?
Kör Bitvise SSH-klient för att ansluta till RPI:n.
Om du kan ansluta själv så är ju åtminstone ssh igång. Då är det bara en fråga om att skapa en ytterligare användare (vilket du gör med kommandot adduser) och att öppna trafiken från internet på lämplig port (default är 22) i din router om du inte redan har det öppet.

/Daniel
Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha
Latest info and release of HomeAutomation can be found here http://karpero.mine.nu/ha

kcjn772
Posts: 24
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Svensk installationsguide Raspberry & HomeAutomation

Post by kcjn772 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Har skapat en användare med "adduser",men kunde inte logga på med Bitvise med användaren?
Behöver man sätta någon rättighet på den?

/Janne

Post Reply