Home Assistant, Tellstick DUO + Nexa Switchar på Raspberry Pi

http://karpero.mine.nu/ha

Moderators: tom_rosenback, Daniel, Telldus

Post Reply
mrbaloo
Posts: 1
Joined: Sat Dec 07, 2019 5:50 pm

Home Assistant, Tellstick DUO + Nexa Switchar på Raspberry Pi

Post by mrbaloo » Wed Dec 25, 2019 12:15 pm

Hej. Jag använder mig av Home Assistant på Raspberry Pi 1:a och en Tellstick Duo för att styra fönsterlampor. Det flyter på fint, men nu har jag svårt att få till fler än 11 st switchar. Lägger jag in en 12:e enhet i Telldus-paketets konfig så startar inte Telldus-paketet vid Rpi-omstart. Är det någon begränsning i antalet switchar där eller har jag åkt på minnesbrist i den gamla pajjen? Borde det fungera bättre med en Rpi 3 eller 4:a?

Om jag förstår rätt så kan man max ha 16 enheter ("units") per "house". Och samtidigt är väl switch ID bara löpnummer, tex.:

ID 1, House 1001, Unit 1

ID 2, House 1001, Unit 2

ID 3, House 1002, Unit 1

ID 4, House 1001, Unit 3

...

Eller tänker jag fel?

Så här ser loggen ut:

2019-12-04 19:21:46 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component tellstick
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 176, in _async_setup_component
component.setup, hass, processed_config # type: ignore
File "/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/tellstick/__init__.py", line 112, in setup
tellcore_devices = tellcore_lib.devices()
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/tellcore/telldus.py", line 173, in devices
count = self.lib.tdGetNumberOfDevices()
File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/tellcore/library.py", line 257, in check_int_result
raise TelldusError(result)
tellcore.library.TelldusError: Could not connect to the Telldus Service (-6)
2019-12-04 19:21:52 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to prepare setup for platform tellstick.switch: Unable to set up component.

tom_rosenback
Posts: 778
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Contact:

Re: Home Assistant, Tellstick DUO + Nexa Switchar på Raspberry Pi

Post by tom_rosenback » Fri Dec 27, 2019 10:41 am

Fel forum
//Tom

Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha
Latest info and release of HomeAutomation can be found here http://karpero.mine.nu/ha

Post Reply