Page 1 of 1

Status?

Posted: Wed Oct 17, 2018 3:50 pm
by oden
Hejsan,

Jag undrar vad som är status med HomeAutomation? Har utvecklingen stannat av helt?

Re: Status?

Posted: Wed Oct 17, 2018 6:08 pm
by tom_rosenback
Nej det har inte stannat men det händer inte så mycket just nu.

Re: Status?

Posted: Thu Oct 18, 2018 2:13 pm
by Daniel
Jag kör inte HA själv längre, vilket dessvärre innebär en minskning av antalet aktiva utvecklare inom projektet. Hänger dock runt här fortfarande 8)

/Daniel