Add Temporary Event

Moderators: hekj, Telldus

Post Reply
Wicket
Posts: 15
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Add Temporary Event

Post by Wicket » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej!

Använder knappen "Add Temporary Event" ganska ofta via vnc, men funderar nu om det går att replikera funktionen i ett webinterface?
dvs tryck på en knapp, få upp antingen en popup, eller en växla till en sub-sida och ställ sedan in tiden.

//Fredrik

hekj
Posts: 992
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Stockholm
Contact:

Re: Add Temporary Event

Post by hekj » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Man kanske skulle kunna använda bsh script, jag måste fundera lite mer på detta.

hekj
Posts: 992
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Stockholm
Contact:

Re: Add Temporary Event

Post by hekj » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Fram tills nu har man kunnat utföra följande kommandon.

Code: Select all

deviceOn("Badrum"); // switch on now
deviceOn("Sovrum", 2); // two minutes delay
Från och med v4.1.0 kan man även använda följande kommando.

Code: Select all

deviceOn("Vardagsrum", "19:50"); // switch light on 19:50 today or tomorrow depending on the current time
http://nexahome.se/NexaHome_4.1.0.jar

Följande filer finns i Raspberry Pi imagen, den som är lite "händig" kan kolla på hur resultatet från car.html tas om hand i mypage.bsh och göra något liknande för att lägga upp tillfälliga events.

mypage.bsh

Code: Select all

car_check_device = "5";
car = false;
car_on = null;
car_minutes = null;
path = "/home/pi/nexahome/";
temp = false;
temp2 = false;
params = getData("mypage.params_");
//echo(params);
var len = Integer.parseInt(params);
for (int ndx = 1; ndx <= len; ndx++) {
   param = getData("mypage.param" + ndx + "_");
//   echo(param);
   if (param.equals("mypage=temp")) {
      temp = true;
   } else if (param.equals("mypage=temp2")) {
      temp2 = true;
   } else if (param.equals("mypage=car")) {
      car = true;
   } else if (param.startsWith("on=")) {
      car_on = param.substring("on=".length());
   } else if (param.startsWith("minutes=")) {
      car_minutes = param.substring("minutes=".length());
   }
}
if (car && car_on != null) {
   setData("car_on", car_on);
   setData("car_minutes", (car_minutes != null ? car_minutes : ""));
   deviceOn(car_check_device);
}
if (temp || temp2) {

   import java.awt.Color;
   import java.io.BufferedReader;
   import java.io.File;
   import java.io.FileReader;
   import java.io.IOException;
   import java.text.ParsePosition;
   import java.text.SimpleDateFormat;
   import java.util.Calendar;
   import java.util.Date;
   import java.util.StringTokenizer;

   addClassPath(path + "jcommon-1.0.17.jar");
   addClassPath(path + "jfreechart-1.0.14.jar");
   addClassPath(path + ".");

   String[] temp_labels = { "In", "Out" };
   String[] temp_colors = { "black", "blue" };
  boolean[] temp_found = { false, false };

   String[] temp2_labels = { "Sensor1", "Sensor2", "Sensor3" };
   String[] temp2_colors = { "black", "blue", "yellow" };
  boolean[] temp2_found = { false, false, false };

   int length = 640;
   int height = 480;
   String title = null;
   String output= null;
   String[] labels = null;
   String[] colors = null;
   boolean[] value_found = null;
   special_name = null;

   if (temp) {
      title = "Temperature";
      labels = temp_labels;
      colors = temp_colors;
   value_found = temp_found;
      special_name = "temp";
   } else if (temp2) {
      title = "Temperature 2";
      labels = temp2_labels;
      colors = temp2_colors;
   value_found = temp2_found;
      special_name = "temp2";
   }

   output = path + "mySensorChart_" + special_name + ".png";

   SensorChart.initGraph(labels.length, 1);
   for (int gNdx = 0; gNdx < labels.length; gNdx++) {
      txt = colors[gNdx].toLowerCase();
      if ("white".equals(txt)) {
         color = Color.white;
      } else if ("lightgray".equals(txt)) {
         color = Color.lightGray;
      } else if ("gray".equals(txt)) {
         color = Color.gray;
      } else if ("darkgray".equals(txt)) {
         color = Color.darkGray;
      } else if ("black".equals(txt)) {
         color = Color.black;
      } else if ("red".equals(txt)) {
         color = Color.red;
      } else if ("pink".equals(txt)) {
         color = Color.pink;
      } else if ("orange".equals(txt)) {
         color = Color.orange;
      } else if ("yellow".equals(txt)) {
         color = Color.yellow;
      } else if ("green".equals(txt)) {
         color = Color.green;
      } else if ("magenta".equals(txt)) {
         color = Color.magenta;
      } else if ("cyan".equals(txt)) {
         color = Color.cyan;
      } else{
         color = Color.blue;
      }
      SensorChart.initSeries(gNdx, labels[gNdx], color);
   }

   Calendar cal = Calendar.getInstance();
   int back = 1;
   cal.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, -back);
   for (int dNdx = 0; dNdx <= back; dNdx++) {
      StringBuffer buf = new StringBuffer();
      SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
      File f = new File(path + special_name + "_" + sdf.format(cal.getTime()) + ".txt");
      if (f.exists()) {
         BufferedReader br = null;
         try {
            br = new BufferedReader(new FileReader(f));
            String line = null;
            do {
               line = br.readLine();
               if (line != null) {
                  buf.append(line);
                  buf.append("\n");
               }
            } while(line != null);
         } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
         } finally {
            try {
               if (br != null) {
                  br.close();
               }
            } catch (IOException e) {
               e.printStackTrace();
            }
         }
         sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm");
         StringTokenizer st1 = new StringTokenizer(buf.toString(), "\n");
         while (st1.hasMoreTokens()) {
            StringTokenizer st2 = new StringTokenizer(st1.nextToken().replaceAll("\t\t", "\t?\t"), "\t");
            if (st2.hasMoreTokens()) {
               String timestamp = st2.nextToken();
               Date date = sdf.parse(timestamp, new ParsePosition(0));
               if (date != null) {
                  cal.setTime(date);
                  int year = cal.get(Calendar.YEAR);
                  int month = cal.get(Calendar.MONTH) + 1;
                  int day = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
                  int hour = cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
                  int minute = cal.get(Calendar.MINUTE);
                  int gNdx = 0;
                  while (st2.hasMoreTokens() && gNdx < labels.length) {
                     String value = st2.nextToken().replace(',', '.');
                     if (!value.equals("?")) {
                        try {
                           double d = Double.parseDouble(value);
                           SensorChart.addValue(gNdx, year, month, day, hour, minute, d);
                           value_found[gNdx] = true;
                        } catch(NumberFormatException nfe) {
                           // ignore
                        }
                     }
                     gNdx = gNdx + 1;
                  }
               }
            }
         }
      }
      cal.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, 1);
   }

  dataAdded = "";
   for (int gNdx = 0; gNdx < labels.length; gNdx++) {
      if (!value_found[gNdx]) {
     dataAdded = dataAdded + " '" + labels[gNdx] + "'";
   }
  }
   if (dataAdded.length() == 0) {
      SensorChart.process("", title, length, height, output);
   } else {
      echo("Data not added to graph:" + dataAdded);
   }
}
car.html

Code: Select all

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head><title>NexaHome - Life Made Easy With Home Automation</title>
<link rel="Shortcut Icon" href="http://nexahome.se/favicon32x32.ico">
<meta http-equiv="refresh" content="60;#URL#?mypage=car&psw=#PSW#">
</head>

<!-- device="Engine pre-heater" on="car_on.png" off="car_off.png" onoff="car_onoff.png" -->
<!-- device="Engine pre-heater (timer)" on="time_glass_arrow_on.png" off="time_glass_arrow_off.png" onoff="time_glass_arrow_onoff.png" -->
<!-- dynamic="car_heater_log" url="file:////home/pi/nexahome/mywebserver/car_heater.log" keep="15" -->

<!-- Images found at the following sites: -->
<!-- http://toons.artie.com/kennedy/arg-graphic-car-go-url.gif -->
<!-- http://www.iconfinder.com/search/?q=hourglass -->
<!-- http://momentumdesignlab.com/resources/downloads/ -->

<body bgcolor="#ffffff" background="/nexahome/nexahome_bg.jpg">

<div style="position: absolute; top: 13px; left: 11px">
<form action="nexahome" method="get">
<input type=hidden name="mypage" value="car">
<input type=hidden name="device" value="Engine pre-heater">
<input type=hidden name="cmd" value="#CMD#Engine pre-heater#">
<input type=hidden name="psw" value="#PSW#">
<input type=hidden name="rnd" value="#RND#">
<input type=image title="Engine pre-heater" alt="?" src="#IMAGE#Engine pre-heater#">
</form>
</div>

<div style="position: absolute; top: 210px; left: 20px;">
<form action="nexahome" method="get">
<select name="on">
<option value="" selected></option>
<option value="00:00">00:00</option>
<option value="00:30">00:30</option>
<option value="01:00">01:00</option>
<option value="01:30">01:30</option>
<option value="02:00">02:00</option>
<option value="02:30">02:30</option>
<option value="03:00">03:00</option>
<option value="03:30">03:30</option>
<option value="04:00">04:00</option>
<option value="04:30">04:30</option>
<option value="05:00">05:00</option>
<option value="05:30">05:30</option>
<option value="06:00">06:00</option>
<option value="06:30">06:30</option>
<option value="07:00">07:00</option>
<option value="07:30">07:30</option>
<option value="08:00">08:00</option>
<option value="08:30">08:30</option>
<option value="09:00">09:00</option>
<option value="09:30">09:30</option>
<option value="10:00">10:00</option>
<option value="10:30">10:30</option>
<option value="11:00">11:00</option>
<option value="11:30">11:30</option>
<option value="12:00">12:00</option>
<option value="12:30">12:30</option>
<option value="13:00">13:00</option>
<option value="13:30">13:30</option>
<option value="14:00">14:00</option>
<option value="14:30">14:30</option>
<option value="15:00">15:00</option>
<option value="15:30">15:30</option>
<option value="16:00">16:00</option>
<option value="16:30">16:30</option>
<option value="17:00">17:00</option>
<option value="17:30">17:30</option>
<option value="18:00">18:00</option>
<option value="18:30">18:30</option>
<option value="19:00">19:00</option>
<option value="19:30">19:30</option>
<option value="20:00">20:00</option>
<option value="20:30">20:30</option>
<option value="21:00">21:00</option>
<option value="21:30">21:30</option>
<option value="22:00">22:00</option>
<option value="22:30">22:30</option>
<option value="23:00">23:00</option>
<option value="23:30">23:30</option>
</select>
<select name="minutes">
<option value="60" selected>60</option>
<option value="90">90</option>
<option value="120">120</option>
<option value="150">150</option>
<option value="180">180</option>
</select>
<input type=hidden name="mypage" value="car">
<input type=hidden name="psw" value="#PSW#">
<input type=hidden name="rnd" value="#RND#">
<input type=submit value="START">
</form>
</div>

<div style="position: absolute; top: 162px; left: 20px">
<form action="nexahome" method="get">
<input type=hidden name="mypage" value="car">
<input type=hidden name="device" value="Engine pre-heater (timer)">
<input type=hidden name="cmd" value="#CMD#Engine pre-heater (timer)#">
<input type=hidden name="psw" value="#PSW#">
<input type=hidden name="rnd" value="#RND#">
<input type=image title="Engine pre-heater (timer)" alt= "?" src="#IMAGE#Engine pre-heater (timer)#">
</form>
</div>

<div style="position: absolute; top: 170px; left: 60px">
#DATA#car_text#
</div>

<div style="position: absolute; top: 170px; left: 155px">
Out: #SENSOR_VALUE#Temp Out# °C
</div>

<div style="position: absolute; top: 250px; left: 20px;">
<form action="nexahome" method="get">
<input type=hidden name="mypage" value="car">
<input type=hidden name="psw" value="#PSW#">
<input type=hidden name="rnd" value="#RND#">
<input type=hidden name="on" value="+01:00">
<input type=hidden name="minutes" value="60">
<input type=submit value="Start in 1 h">
</form>
</div>

<div style="position: absolute; top: 250px; left: 140px;">
<form action="nexahome" method="get">
<input type=hidden name="mypage" value="car">
<input type=hidden name="psw" value="#PSW#">
<input type=hidden name="rnd" value="#RND#">
<input type=hidden name="on" value="+02:00">
<input type=hidden name="minutes" value="60">
<input type=submit value="2 h">
</form>
</div>

<div style="position: absolute; top: 250px; left: 190px;">
<form action="nexahome" method="get">
<input type=hidden name="mypage" value="car">
<input type=hidden name="psw" value="#PSW#">
<input type=hidden name="rnd" value="#RND#">
<input type=hidden name="on" value="+03:00">
<input type=hidden name="minutes" value="60">
<input type=submit value="3 h">
</form>
</div>

<div style="position: absolute; top: 290px; left: 20px;">
<form action="nexahome" method="get">
<input type=hidden name="mypage" value="car">
<input type=hidden name="psw" value="#PSW#">
<input type=hidden name="rnd" value="#RND#">
<input type=submit value="#TIMESTAMP#">
</form>
</div>

<div style="position: absolute; top: 330px; left: 20px;">
<table border="1">
  <tr><th>Log</th></tr>#DYNAMIC#car_heater_log#
</table> 
</div>

</body>
</html>

Wicket
Posts: 15
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Add Temporary Event

Post by Wicket » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Har inte haft tid att kolla in här på ett tag :\

Det här ska genast kollas upp.
Tack!

Post Reply