Problem vid uppstart av NexaHome

Moderators: hekj, Telldus

Post Reply
Wicket
Posts: 15
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Problem vid uppstart av NexaHome

Post by Wicket » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej!

Har tidigare skrivit om det här problemet då jag först observerade det i 4.0.1 och backade jag till 4.0.0 så försvann det.
Problemet är att nu kvittar det om jag kör 4.0.0, 4.0.1 eller 4.0.3 :?

Jag kör NH på en RPi och jag har en Tellstick Duo samt en RaZberry ansluten till den.
Det som händer är att direkt efter att RaZberry:n dyker upp i loggen, när man startar om NH eller RPi, så triggas skriptet för den Z-Wave plugg jag har.

Så här ser loggen ut
*************************************************************************************
2015-12-22 21:17:00 java.home (/opt/jdk1.8.0_51/jre)
2015-12-22 21:17:00 Starting event processing...
2015-12-22 21:17:00 Up and running...
2015-12-22 21:17:00 java version "1.8.0_51"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_51-b07)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.51-b07, mixed mode)
2015-12-22 21:17:01 Script executed (start.bsh), result: [[timer, save_temp:60]]
2015-12-22 21:17:01 Starting web server: http://192.168.192.20:8080/nexahome
2015-12-22 21:17:13 RaZberry by Z-Wave.Me (v2.1.1, 2015-09-02 15:34:21 +0300)
2015-12-22 21:17:13 Script executed (200.bsh), result: [[echo, Startar kaffebryggaren], [timer, coffee_timer:4800]]
*************************************************************************************

Nån som har nån idé?

Post Reply