Page 1 of 1

Logga lägsta värdet från flera tempgivare?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Lasse-Hifi
Hej, jag har flera tempgivare som rapporterar till en Tellstick Duo och Nexahome enligt följande:
http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=1528

Det fungerar riktigt bra! Nu skulle jag vilja ha det aktuella lägsta värdet från tempgivarna och lägga det i en separat variabel dvs. de tempgivare som finns med i arrayen sensors ska vid varje tillfälle jämföras och det lägsta värdet ska läggas i en separat variabel.

Anledningen till detta är att jag har givarna placerade på flera ställen runt huset och en av dessa befinner sig alltid i skugga och har det mest korrekta tempvärdet.

Är det någon som gjort något jämförbart? Det är alltså fråga om en enkel kodsnutt för de som är bra på lite programmering :D

Re: Logga lägsta värdet från flera tempgivare?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Lasse-Hifi
Jag svarar själv här då jag knåpat ihop en lösning. Kanske någon mer kan ha nytta av det.

Code: Select all

// Compare values
Float compare1 = Float.parseFloat(values[0]);
Float compare2 = Float.parseFloat(values[1]);
String lowValue = new String();

int i1 = compare1.compareTo(compare2);
if(i1 > 0)
{
    lowValue = values[1];
}
else if(i1 < 0)
{
	lowValue = values[0];
}
else
{
    lowValue = values[1];
}
Jag har bara två givare så ovanstånde kod jämför dessa värden och lägger det lägsta(minsta) värdet i en ny sträng "lowValue" som man kan hantera vidare på valfritt sätt.