Page 1 of 1

Ändra tid på device från HTML-sida?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Lasse-Hifi
Hej, jag har letat på forumet men inte sett denna fråga. Får be om ursäkt om det varit uppe tidigare.
Finns det möjlighet att ändra tidsinställningen på en device från en webbsida? Användarfallet enligt följande:

Har en lampa som tänds tex. 07:00 och släcks 09:00. Jag vill via en enkel HTML-hemsida kunna ändra tiden till valfria värden. Dvs. inte via NexaHomes gränssnitt.

Re: Ändra tid på device från HTML-sida?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by egilj
Hei!

Nå sier du ikke noe om hva slags Tellstick Produkt du har, eller hvilke OS du kjører Telldus Center på men...

Ja, du kan f. eks. skrive en enkel ASP-side som skriver en tekstfil med nye verdier, og en scheduled task i Windows som overvåker denne katalogen etter nye filer.
Har det kommet en fil i katalogen, så kan den tasken opprette to nye tasks med kommandolinje-verktøyet schtasks, en for å slå på og en for å sla av til de ønskede tidene du skrev til tekstfilen via asp-koden.
Mulig det finnes enklere måter, men dette var det jeg kom på nå.
Gjør noe liknende selv med en temperaturstyrt motorvarmer-løsning jeg har laget, men setter da når jeg skal bruke bilen, så regner koden ut oppvarmingstiden basert på utetemperaturen :-)

Egil

Re: Ändra tid på device från HTML-sida?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Lasse-Hifi
Tack Egil för svar,
lösningen med ASP eller liknande som editerar NexaHomes konfigfil är såklart en väg fram och kanske det enklaste. Annars är den lösning som finns runt motorvärmar-timern (se annat foruminlägg) riktig bra och fungerar fint om man kan tänka sig att sätta tiden på nytt varje dag.

Re: Ändra tid på device från HTML-sida?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by hekj
Lasse-Hifi wrote:Hej, jag har letat på forumet men inte sett denna fråga. Får be om ursäkt om det varit uppe tidigare.
Finns det möjlighet att ändra tidsinställningen på en device från en webbsida? Användarfallet enligt följande:

Har en lampa som tänds tex. 07:00 och släcks 09:00. Jag vill via en enkel HTML-hemsida kunna ändra tiden till valfria värden. Dvs. inte via NexaHomes gränssnitt.
En möjlig lösning är att lägga upp tänd/släck events vars aktivering styrs med hjälp av attribut i NexaHome.

Kan du berätta mer om hur/när du vill kunna ändra tiderna.

Re: Ändra tid på device från HTML-sida?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Lasse-Hifi
Kan du berätta mer om hur/när du vill kunna ändra tiderna.
Det är tänkt att användas som en variant eller tillägg till motorvärmarfunktionen. Användarfall enligt nedan:

1. Via en HTML-sida anger jag tid när device (Motorvärmaruttag) ska slås på och av, tex. på: 06:00 av: 09:00. Helst ska jag också kunna välja att ta bort tid.
2. Denna tid behålls nu och upprepas varje dag (helst valfria dagar) utan att jag behöver göra någon ändring.
3. Vill jag ändra tiden går jag till punkt 1.