Page 1 of 1

NexaHome ChangeLog?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by marieper
Hej hekj,

finns det någon Change Log för NexaHome 3.3.0 - alltid spännade att se vad som händer, och speciellt när det är en punkt noll release...

/PeL

Re: NexaHome ChangeLog?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by hekj
3.3.0 Adderat bsh metoder som tar en textsträng som parameter, "HH:mm".

timeIs(String hhColonMm)
timeIsGreaterThan(String hhColonMm)
timeIsLessThan(String hhColonMm)
timeIsBetween(String hhColonMmFrom, String hhColonMmTo)

Re: NexaHome ChangeLog?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by marieper
Tack :-)