Page 1 of 1

koppla ihop brytare

Posted: Sat Feb 02, 2019 6:03 pm
by matsb70
Jag har 3 brytare, SW1 , SW2 och SW3, och de tänds och släcks med hjälp av schema.

men hur göt jag för att släcka alla 3 om jag trycker på fjärrkontrollen off för SW1, gärna starta en minuts fördröjning innan SW2 och SW3 släcks.

Code: Select all

# SW1.bsh
deviceOff("SW2");
deviceOff("SW3");
funkar inte för den släcker lampor även i tändläget ??

Re: koppla ihop brytare

Posted: Sun Feb 03, 2019 5:53 pm
by hekj
Updatera din bsh fil för SW1 brytaren:

Code: Select all

device = "SW1"
echo("getExecutedBy: " + getExecutedBy());
if (executedByUpdate()) {
   if (deviceIsOff(device)) {
      startTimer("tsw2off", randomValue(50, 70));
      startTimer("tsw3off", randomValue(50, 70));
   }
}
Samt skapa två nya bsh filer.

tsw2off.bsh

Code: Select all

device = "SW2";
if (deviceIsOn(device)) {
  deviceOff(device);
}
tsw3off.bsh

Code: Select all

device = "SW3";
if (deviceIsOn(device)) {
  deviceOff(device);
}

Re: koppla ihop brytare

Posted: Mon Feb 11, 2019 8:42 pm
by matsb70
Funkar perfekt!
Tackar.