Page 1 of 1

Tellstick Znet Lite v2 - styra utan att gå via Telldus Live?

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by monotux
Hej,

Jag skulle vilja köra min hemautomatisering lokalt utan att behöva gå omvägen ut på nätet till Telldus Live. Vad har jag för alternativ? Jag skulle gärna behålla HomeAssistant om möjligt men är inte främmande för lite skriptande av det API enheten verkar ha. Tellproxy verkar basera sig på att en använder en USB-ansluten enhet, min tellstick står på ett eget subnät och jag vill gärna ha det så.

Hur gör ni andra?

Jag kör mest 434 MHz-enheter hemma just nu och tycker det funkar bra, om det spelar någon roll.

Re: Tellstick Znet Lite v2 - styra utan att gå via Telldus Live?

Posted: Sat May 11, 2019 2:28 am
by JohnS
Det går att köra Telldus lokalt i Home Assistant idag.