Page 1 of 1

Koppla in WMR-1000

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Johan32000
Hej
Försöker koppla in en WMR-1000 och trodde de skulle vara lika smidigt som Telldusprodukterna.
Dvs bara att lägga till enhet genom att hålla in knappen och sen ställa in tider osv. Har tänkt styr utebelysningen med den och kopplat den till lysknappen.
Hittar inte ens WMR-1000 att lägga till som enhet?
Hur gör jag?

Re: Koppla in WMR-1000

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by etompau
Lägg till den som en Nexa självlärande on/off.
Sedan måste den kopplas till neutralledaren (N) för att fungera.
That's it.

Re: Koppla in WMR-1000

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Johan32000
Gjort det, hur långe ska man hålla in knappen för inlärning?
Hur ser man att man lyckats koppla in den?

Re: Koppla in WMR-1000

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by etompau
Tryck bara kort på knappen, håll den ej inne.
Från manualen:
INLÄRNING

1. Tryck en gång på knappen för inlärning, LED-lampan på mottagaren börjar då blinka.

2. Tryck nu på önskad knapp på sändaren (Telldus Live). Dioden på mottagaren blinkar två gånger som bekräftelse på att
mottagaren och sändaren är kopplade.

Re: Koppla in WMR-1000

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Johan32000
Tack för tålamod med mina frågor
Trycker nu en gång på knappen och sen på Lär upp knappen i Telldus Live. Sändaren blinkar då inte två ggr som svar utan 12ggr och jag får den inte att kopplad upp?

Re: Koppla in WMR-1000

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by etompau
Att mottagaren (inte sändare) blinkar ett antal gånger indikerar att den är satt i upplärningsläge och väntar på att bli kodad.
Upplärningsläget vara i 12 sekunder därefter upphör det.

Kanske är minnet full i mottagaren, testa då med ar radera minnet i den.
- håll prog.knappen på mottagaren intryck i 6 sekunder
- släpp upp knappen och tryck kort en gång till

Manualen talar sedan om att ansluten last (lampor etc) ska vara avstängda under programmeringen. Så har du anslutit en vanlig väggbrytare till mottagaren så tillse att den är i frånläge.

Re: Koppla in WMR-1000

Posted: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
by Johan32000
Stort tack för hjälpen
Om jag bara läst ordentligt hade det ju gått bra från början ”anslutna lasten måste vara avstängd”...

God Jul och stort tack