Tvåvägs infälld dimmer

Moderator: Telldus

Post Reply
limpan94
Posts: 4
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Tvåvägs infälld dimmer

Post by limpan94 » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej!
Har precis införskaffat en tellstick net och vill styra så mycket som möjligt. Jag har flera fasta tvåvägsbrytare som jag skulle vilka göra trådlösa men det verkar som om du stoppar in två infällda dimmermottagare i samma doshål så får du problem med störningar. Hur har ni löst problemet när det sitter två strömbrytare i samma dosa som ni vill styra oberoende av varandra?

etompau
Posts: 2334
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Skåne

Re: Tvåvägs infälld dimmer

Post by etompau » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jag har inte sett någon lösning där man klämmer in två dimmermottagare i samma dosa och bibehåller den traditionella kronbrytaren. Både platsbrist och störningsrisk sätter stopp för detta.
En tänkbar lösning är att du använder tvåkanalssändare WBT-912 som kopplas till brytaren, som då är förbikopplad och ej ansluten till 230 V.
Sedan använder du lämplig mottagare vid respektive lampa, ex ECMR-250, CMR-101 eller LCMR-1000.

marieper
Posts: 25
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Tvåvägs infälld dimmer

Post by marieper » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Det går inte att köra någon av Nexa-pluggarna mot en kronbrytare, du måste byta till dubbeltrapp. Rent el-mekaniskt borde det då gå att ha två mottagare, men jag ser inte hur det skall gå att få plats med mindre än att du slår hål på dosan eller monterar en påbyggnadsram till brytararmaturen.
Hut kännsliga mottagarna är vet jag inte, har något vagt minne av ha sett något, samtidigt så sänder de ju inget på 433Mhz, lyssnar bara... Så det är om elektroniken i sig skapar ett störningsfält som kan störa ut mottagningen för den andra pluggen.

Post Reply