Sluta strömlös krets

Moderator: Telldus

Post Reply
Pengan
Posts: 11
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Sluta strömlös krets

Post by Pengan » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jag har förgäves sökt en termostat som funkar med tellstick duo. (Finns massor av 433Mhz termostater. Men jag har inte funnit någon som stöds av tellstick duo.) På nåt vis borde det gå att ta emot temperaturdata och låta denna data styra den termostatkabel jag har. Jag har en bimetalltermostat med en styrkabel som ser ut som en telefonkabel. Jag vet inte om det ligger nån spänning alls på den kabeln. Tror knappast det... Jag vet bara att elpatronen går i gång när kretsen sluts.

Jag vill alltså ha hjälp att hitta en strömbrytare som går på batteri och kan sluta en obelastad krets.

yjohanss
Posts: 1
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Sluta strömlös krets

Post by yjohanss » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jag såg en gammal tråd som behandlade hur man modifierar bl.a nexa-brytare till +12 V matning. Viss elektronik-vana behövs dock.

Länk http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=244

rhoddas
Posts: 65
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Sluta strömlös krets

Post by rhoddas » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Borde det inte gå att modda en sådan? Litet relä istället för själva lamporna?
http://www.nexa.se/Ny-sida-4.htm

tbear
Posts: 7
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Sv: Sluta strömlös krets

Post by tbear » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Om ni hittar lösning på detta så vore det strålande att få höra hur. Har funderat på exakt samma sak

jonasolof
Posts: 47
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Sluta strömlös krets

Post by jonasolof » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Har någon prövat att modda LED-lampan för art bryta strömlös krets? Om spänningen är för låg för relä kan man använda en optotransistor som vid behov styr ett miniatyrrelä matat med högre spänning, t ex tolv volt.

Jag har en sådan krets för kapacitiv avkännning av om det finns inkommande trefasnät. Optotransistorn drar 7 ma. Med en zenerdiod går man lätt från 12 volt till den spänning som kretsarna i LED lampan behöver.

Söker nu en lösning för trådlös ir detektor som via signal öppnar ingång på en SMS sändare smartSMS från Hisselektronik. Den enheten har batteribackup 12 volt som även kan användas för att mata mottagaren för den trådlösa detektorn. På så vis funkar allt även vid nätbortfall.

jonasolof
Posts: 47
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Sluta strömlös krets

Post by jonasolof » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Det funkar fint att bygga om LCMR-1000 relämotttagare till drift med tolv volt. Räckvidd med fjärrkontroll minst 20 meter inom huset.

http://www.nexa.se/LCMR1000Relamottagare.htm

Alkt som behövs är ett nytt relä och lite tråd samt vana vid en liten lödkolv.

Börja med att lossa reläet efter det att termosäkringen sprättats loss. Eftersom reläet bara är slutande finns endast ett stift i bakkant, dvs en fästpunkt. Stiftet ansluter till ena sidan av säkringshållaren. Värm stiftet och bryt reläet bakåt mot kanten tills stiftet lossnat. Värm sedan växelvis på de tre stiften nära kanten, dvs spolstiften och relätungan. Vicka samtidigt reläet tills det lossnar helt. Löd bort den gula stora kondensatorn. Rensa alla öppnade lödhål, de används igen.

Lossa termosäkringens bortre sida (nära F202). Anslut den lösa tråden till lödhålet för den avlägsnade kondensatorn. Hålet är intill en svart stående stor kondensator. Termosäkringen gör knappast någon nytta fortsättningsvis men funkar som tråd.

Nu går strömmen från iskruvplinten genom diodbryggan som gör att det inte spelar någon roll hur man vänder plus och minus på matningen.

På ingången är växelströmens nolla gemensam med utgången men reläutgången bör ligga fritt i förhållande till jord. Skrapa bort allt lödtenn mellan stiften och skär igenom och ta bort kopparfolien mellan stiften.

Det finns nu gott om plats för miniatyrrelä. Jag använder ett enpoligt växlande som ska bryta vid larmaktivering av dosan. Stiften för spolen går ned i de gamla spolstiftens lödhål. Reläet är då monterat med ryggsidan nedåt mot kortet och spolstiften vikta mot ryggen.

Öppna upp lödhålet i kortet där 24voltsreläets mittstift ( relätungan) satt. Löd fast en isolerad tunn tråd till lödpunkten för utgående nolla under skruvplinten. För tråden genom det vidgade hålet till kortets ovansida och löd fast det vid relätungans stift.

Eftersom det bara finns två plintskruvar för utgång kunde jag inte använda det enpoliga växlande reläets båda poler - utgången ska vara flytande. En kort tråd lödes fast till önskad reläpol och förs till det lödål som 24 voltsreläets bakre stift satt i. Med säkringen i blir kretsen sluten om reläet normalt är sluten. Anm. Använt relä är för tolv volt, spolen ska enligt spec vara på 1000 ohm men ohmmetern säger 500. Beteckningen är VR05R121C. Max 0,5 amp, 10 watt. Finns även tvåpoligt slutande. Originalreläet för 24 volt är på 1580 ohm så det spelar nog ingen roll om man använder tolv volts relä med 500 eller tusen ohms resistans.Nu kan dosan anslutas med fyrtrådig telefonkabel, ett par för tolv volt och ett par för reläutgång (jag väljer brytande för larm styrt från ir-detektorer). Klart och färdigt att fästas på vägg med dosans nabbar för skruvar.

I vila drar dosan 2,9mA och i akiverat läge 24 mA med det nämnda reläet så det är inga problem att ansluta till larmets batteriuppbackade nätenhet.

Mätt på original innan modifikation är spänningen efter bryggan 29-35 volt. Dioden lyser inte starkare i vila driven från nätspänning än när dosan matas med 12 volt. Det finns inget seriemotstånd från bryggan innan avtaget för zenerdioden. Det är alltså ingen vanlig zenerkoppling med ett motstånd i serie med matningen och sedan en zenerdiod till jord samt avtag till elektronik mellan zenerdiod och motståndet till strömkällan. Det finns sammanfattningsvis inget uppenbart och enkelt sätt att kompensera för den lägre drivspänningen men så vitt hittills framkommit behövs det inte heller.


Relämottagaren LCMR-1000 är inte Nexas egen. Den tillverkas i Kina och kan köpas under samma beteckning i bulk. Jag fann samma i Bryssel under belgiskt märke.

jonasolof
Posts: 47
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Sluta strömlös krets

Post by jonasolof » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

rhoddas wrote:Borde det inte gå att modda en sådan? Litet relä istället för själva lamporna?
http://www.nexa.se/Ny-sida-4.htm
LED lampan LDR911 har ingen styrd spänning över 2,9 volt vilket är vad som läggs över lysdioderna vid aktivering via tre utgångar. Ett 5 volts mikrorelä drar i och för sig vid de 4,8 volt som AAA batterierna ger, men för att styrareläet behövs en transistor eller optotransistor i serie med reläet. Tveksamt om transistorn kan styras med så hög inspänning som 2,9 volt men det är ju lätt att ta ned med ett par motstånd. Har f.n.inget behov av lösningen så jag avstår från vidare koll. Men det går helt säkert. För övrigt kan en optotransistor ofta redan i sig sköta den uppgift man ville ha reläet till.

Post Reply