Eget protokoll för folks egna hårdvara (för duo/net)

Moderator: Telldus

Post Reply
cyberdo
Posts: 6
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Eget protokoll för folks egna hårdvara (för duo/net)

Post by cyberdo » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Jag föreslår ett enkelt protokoll som är lättimplementerat i egenbyggda sändare. Jag har två förslag. Dessa behöver någon form av preamble, protokollidentifiering och så klart en lättgenererad checksumma. Jag föreslår klockning med pulsbredder på minst ex. 100ns, så även långsammare microcontrollers kan skicka data.

Fixpunktstal

Code: Select all

16 bitar: sensorID
3 bitar : fixpunktposition
1 bit   : tecken (1 = negativt tal)
20 bitar: värde
På så vis har man överföring av 0 -- 1048576, delat med 10^(0 -- 8), och även negering av talen.

Exempelvis:

Code: Select all

position = 0x3
tecken   = 0 (= positivt)
Värde    = 0x2F5D (= 12125)
och vips har man överföring av temperatur med 3 decimaler (i exemplet: 12,125) .

Rådata

Code: Select all

16 bitar: sensorID
32 bitar: data
Denna data lagras som rådatavärde och kan sedan behandlas av programmen på datorn. Fler bitar kan uppnås genom att man använder sig av flera sensorID:n eller att rpotokollet har stöd för mer data.


Det var mina $0.02

(Edit: snyggade till lite i "kod"-snuttarna)

Post Reply