Page 1 of 1

Temp hoppat upp och ned

Posted: Sun Feb 07, 2021 10:01 pm
by Jhjelmqvist
Sedan en tid tillbaka hoppar temperaturangivelsen på min telldus termometer/hygrometer upp och ned. Se bild nedan.

När jag först går in på appen så står det att det är 15-20 grader i stugan. Men efter ett par sekunder (upp till en minut) när den uppdaterar så säger den att det är ca 7 grader, vilket är vad det borde vara i vår fjällstuga just nu.

Även luftfuktigheten hoppar.

Någon idé vad det kan bero på?

Re: Temp hoppat upp och ned

Posted: Mon Feb 08, 2021 10:15 am
by etompau
Mätvärde som hoppar upp och ner på detta sätt brukar bero på att någon annan sensor i närheten ligger och sänder med samma ID-nummer.
Ändra ID-nummer/kanal på sensorn mha omkopplarna i batterifacket.