Interferens mellan trådlösa termometrar (433 MHz)

Moderator: Telldus

Post Reply
gbgustaf
Posts: 33
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Interferens mellan trådlösa termometrar (433 MHz)

Post by gbgustaf » Tue Feb 02, 2021 3:21 pm

Trådlösa termometrar av märkena Telldus (hette tidigare Proove) och Viking stör ibland signalerna från varandra. Detta blir ett problem om man har mer än en termometer, och till exempel vill ta emot signalen med Tellstick. Ibland märker man att signalen från en termometer försvinner under någon eller några timmar. Ofta är det två termometrar som råkar ut för det samtidigt. Här kommer jag att förklara varför.

Image


Problemet uppstår när två termometrar sänder exakt samtidigt. Det spelar ingen roll vilken kanal man har ställt in på Telldus sensor, eftersom den ändå sänder på samma frekvens. Båda termometrarna sänder en signal med ungefär 48 sekunders mellanrum på 433 MHz. På Telldus termometer ser man att dioden blinkar och På Vikings termometer blinkar en symbol i displayen när den sänder. Tiden är mycket exakt 48 sekunder, men det finns ändå en liten tidsvariation. Den variationen beror på omgivningstemperaturen. Ju kallare det är, desto längre blir tiden mellan två sändningar. Det är små skillnader. Tiden mellan två sändningar håller sig normalt inom 48 +/- 0,002 sekunder.

Även om tidsintervallet mellan två uppdateringar bara varierar med högst 0,002 sekunder, så kan det summeras till flera sekunder per dygn. Två termometrar som sänder med en skillnad på 0,001 sekunder, kommer efter ett dygn att ha förskjutit tidpunkten då de sänder med 1,8 sekunder relativt varandra. Om båda från början sände med 18 sekunders mellanrum, kan de efter 10 dygn ha förskjutits så att de sänder exakt samtidigt.
Grafen visar en temometer som sitter utomhus. Varje dygn har tiden då den sänder förskjutits med mellan +1 och +2 sekunder (röda linjen) i förhållande till en exakt 48-sekundersperiod. Efter ett dygn sänder den alltså 1-2 sekunder senare än vad den borde ha gjort, om den hade haft en exakt 48-sekundersklocka. Den blå linjen visar sensorns uppmätta temperatur. Man ser tydligt att när det blir kallare så sänder den med längre intervall, och tappar då upp till 2 sekunder per dygn, i stället för som tidigare omkring 1 sekund. (Den röda linjen är ett rullande medelvärde för senaste 10 dagarna, därav viss eftersläpning).

Image

Trots att de två testade termometrarna är av helt olika märken, så uppvisar de exakt samma karakteristik när det gäller tidsintervallet då de sänder. Man kan misstänka att de någon gemensam komponent under skalet. Vid ungefär +13 grader tycks termometrarna sända med exakt 48 sekunders intervall.


Grafen nedan visar den uppmätta sändningstiden för tre termometrar från Telldus. Den röda är placerad i ett garage (ca 15 °C). Den blå inomhus (ca 22 °C) och den gröna utomhus (nov-jan). Skalan visar var i 48-sekundersperioden de sänder. En termometer som sänder exakt var 48:e sekund skulle bli en vågrät linje. En termometer som sänder oftare kommer hela tiden att sända tidigare i perioden, och blir en nedåtlutande linje. (Den blå har ett hopp i mitten av grafen, som beror på att den då startade om efter ett batteribyte).

Nu kommer vi äntligen fram till det intressanta. När två linjer korsas, så sänder de exakt samtidigt. Det som ofta händer då är att Tellstick inte uppfattar signalen från båda. Det vanligaste är att båda termometrarna till synes slutar att skicka uppdateringar. Men i själva verket så stör de ut varandra. Hur länge det pågår kan variera, från mindre än en timme och upp till många timmar. När till exempel röd och blå linje korsas så tar det längre tid, eftersom de har en mer likartad lutning. Blå och grön korsas under en kortare tid.

Telldus termometrar stör vanligen ut varandra så att båda försvinner från Tellstick under samma tidsperiod. Om Telldus ”krockar” med Vikings termometer så brukar Tellstick hela tiden uppfatta signalen från Viking, men Telldus kan ibland försvinna. Om två Viking ”krockar” med varandra är det mycket ovanligt att någon av dem försvinner. I enstaka fall kan det hända, men i så fall bara en kort tid.Image

tronde
Posts: 611
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Interferens mellan trådlösa termometrar (433 MHz)

Post by tronde » Tue Feb 02, 2021 3:58 pm

Det du skriver stemmer, og det er interessant at du har tatt deg bryet med å vise hva som faktisk skjer.

Det er samme saken med de som Clas Ohlson solgte tidligere også (36-1797). Den typen er nokså godt dokumentert på nettet, og årsaken til at de sender med med snevre toleranser på tid, er at den batteridrevne mottakeren synkroniserer seg med senderen slik at den går i dvale for å spare strøm når den ikke venter å få data fra senderen. Det er mange andre fabrikat som også må synkronisere seg.

Det er nok ikke så veldig mange helt unike sendere der ute. Det er noen få data-protokoller som er i bruk, og de som støtter samme protokoll er nok bygget samme samme prinsippet.

Post Reply