Page 1 of 1

Plug-in switch mini: Sätta parameter 101 och 102 till 0?

Posted: Thu Dec 03, 2020 2:40 pm
by spuun
Jag försöker sätta parameter 101 och 102 till 0 för att slå av rapporteringarna, men det vill sig inte. Jag har en Animus Heart som jag försöker sätta det ifrån.

Ska det göras på något speciellt sätt? Är det inte bara ett 4 bytes värde med nollor som ska skickas?